Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông

Tin theo lĩnh vực An toàn giao thông  
Sở Thông tin và Truyền thông: Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông

Triển khai Kế hoạch số 594/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2015 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Quyết định số 2145/QĐ-BTTTT ngày 01/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch thực hiện tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông thuộc Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành treo 50 băng rôn ngang, 250 tờ phướn dọc trên các tuyến đường trung tâm thành phố Phủ Lý và các huyện trong tỉnh. Nội dung tuyên truyền trên băng rôn, phướn bao gồm các thông điệp: “Tính mạng con người là trên hết”; “Đã uống rượu, bia, không lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”; “Không phóng nhanh, vượt ẩu, rẽ bất ngờ”; “Phải đi đúng phần đường, làn đường”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”.

 Đây cũng là hoạt động cụ thể thực hiện Kế hoạch số 165/KH-ATGT ngày 16/12/2016 của Ban ATTG tỉnh về Kế hoạch năm ATGT 2017 nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên; phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2016, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp “Siết chặt quản lý, hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”.