Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tư pháp

Các sở ban ngành Sở Tư pháp  
Sở Tư pháp
<div></div>

Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Điện thoại: 0351-852-730

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác tư pháp và chịu sự quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Một số nhiệm vụ chính của Sở Tư pháp:

1. Giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh.

2. Quản lý công tác thi hành án dân sự.

3. Quản lý các hoạt động công chứng, chứng thực, giám định tư pháp; chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra thực hiện công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp; thực hiện một số công tác hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

4. Quản lý tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật.

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật.

6. Thực hiện thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý tổ chức, hoạt động của Trung tâm trọng tài kinh tế địa phương; quản lý trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và quản lý về nghiệp vụ các tổ chức kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản.

8. Tiếp nhận, xem xét và đề nghị việc giải quyết các vấn đề về quốc tịch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Lãnh đạo sở Tư pháp

1. Trần Xuân Hùng
Giám đốc Sở

 


Sinh năm 1959
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cử nhân
Điện thoại: 0351-854-014
Địa chỉ nhà riêng: Phường Minh Khai
Điện thoại nhà riêng: 0351-852-809
Điện thoại di động: 0913-391-315

2. Lê Thị Liên
Phó Giám đốc Sở

Sinh năm 1963
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0351.850313
Địa chỉ nhà riêng: Phường Minh Khai, thị xã Phủ Lý
Điện thoại nhà riêng: 0351.852386
Điện thoại di động: 0904.233337

Sơ đồ tổ chức Sở Tư pháp