Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,4%

Các sở ban ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư  
Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 17,4%

So với 05 tháng đầu năm 2015, số doanh nghiệp thành lập mới 5 tháng đầu năm 2016 tăng 17,4%. Con số đó cho thấy tình hình kinh tế trong nước và địa phương đang hồi phục và ổn định sau nhiều năm chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế thế giới. Trong số 182 doanh nghiệp mới thành lập, ngành nghề đăng ký kinh doanh chủ yếu là chế biến vật liệu xây dựng, kinh doanh dịch vụ, vận tải, kho bãi và nông nghiệp… Như vậy, tính đến hết ngày 31/5/2016, trên địa bàn tỉnh có hơn 3.800 doanh nghiệp được đăng ký thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp./.

 

Theo Báo Hà Nam