Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sức mạnh của đoàn kết

Tin tức - Sự kiện  
Sức mạnh của đoàn kết
Mặc dù là thôn có hai tôn giáo, nhưng nhân dân thôn Mai Động (xã Trung Lương, Bình Lục) luôn đoàn kết, gắn bó, phát huy truyền thống yêu nước, hăng say lao động, tự trọng, tự cường, phấn đấu xây dựng xóm làng bình yên, phát triển. “Đoàn kết là sức mạnh, là chân lý mà cấp uỷ chi bộ và nhân dân Mai Động thấm nhuần để vượt qua mọi khó khăn, xây dựng thôn phát triển toàn diện như hôm nay” - đồng chí Lê Công Khanh, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận thôn đã nói như vậy.

Con đường vào thôn Mai Động giờ đây rộng rãi, phẳng lì mang diện mạo mới cho làng. Ngày trước, Mai Động được biết đến bởi đó là một trong những căn cứ kháng chiến đặc biệt của huyện. Cụ ông Lê Gia Vọng, năm nay ngoài 90 tuổi, là cán bộ huyện nghỉ hưu kể lại: Thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, phong trào kháng chiến ở Mai Động rất sôi nổi. Việc tổ chức thực hiện rào làng kháng chiến vào tháng 5/1950 đã làm cho làng trở thành căn cứ cách mạng tiêu biểu của huyện Bình Lục. Ngôi đình cũng là điểm canh gác lợi hại của địa phương. Từ điểm canh gác này và các điểm canh gác khác như ở chùa làng Mai đã cảnh giới được đường tiến công của địch, giữ vững khu căn cứ của huyện Bình Lục, giúp cho lực lượng du kích địa phương chống càn, bảo vệ tốt đường dây liên lạc của kháng chiến... Việc thành lập hàng rào kháng chiến ở Mai Động đã huy động hàng vạn cây tre của nhân dân làm rào chắn hai con sông là sông Ninh và sông Sắt và rào chắn khu vực cánh đồng trước làng. Năm 1951, địch tập trung phá hàng rào này nhưng chúng không thể lập tề vũ trang được ở đây... Theo cụ Vọng, sự vững chãi của hàng rào ấy là biểu thị tinh thần đoàn kết nhân dân nơi đây, nó là sức mạnh để chiến thắng kẻ thù. Truyền thống đoàn kết, một lòng vì quê hương đất nước đã làm cho Mai Động trở nên mạnh mẽ hơn, đứng vững trên con đường đổi mới.

Đồng chí Lê Công Khanh, Bí thư Chi bộ thôn Mai Động dẫn chúng tôi đi thăm một vòng quanh làng. Những ngõ xóm của Mai Động giờ đều được bê tông hoá, đẹp đẽ, khang trang. Đời sống văn hoá tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng khá giả. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở thôn là 27 triệu đồng/người/năm. Cả làng có 354 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu, nhưng có tới trên 160 hộ đi làm ăn xa. Số ở nhà chủ yếu làm ruộng và buôn bán, kinh doanh ngoài chợ. Bí thư Khanh cho biết, đó là thành quả của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và phong trào xây dựng nông thôn mới mấy năm qua. Làm bí thư chi bộ hơn chục năm nay, đồng chí Khanh thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả của dân. Kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn, đồng chí lại càng có dịp gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi triển khai Nghị quyết của chi bộ về xây dựng nông thôn mới, Mai Động đã được công nhận là làng văn hoá, nhiều tiêu chí đạt yêu cầu, nhưng các tiêu chí về giao thông, thuỷ lợi, hộ nghèo... vẫn chưa đạt. Cán bộ và nhân dân trong thôn đã họp bàn, thống nhất xây dựng quỹ thôn bằng cách mỗi sào đóng 10kg thóc/vụ, thu liền trong 4 vụ, đồng thời thu 10.000 đồng/sào/vụ để cùng với Nhà nước làm đường giao thông. 100% nhân dân ủng hộ, làm theo. Mỗi vụ thôn thu được 20,4 triệu đồng tiền mặt cùng với 20,4 tấn thóc. Đi đầu trong phong trào là những cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể trong thôn. Là thành viên của Ban công tác mặt trận, mỗi người một nhiệm vụ, vừa nêu gương, vừa trực tiếp vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bà Phạm Thị Định, một trong những thành viên tích cực của Ban công tác mặt trận thôn đã tham gia vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước, đóng góp, xây dựng các phong trào của địa phương. Hay như ông Phạm Ngọc Cổn, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi, mẫu mực và liêm khiết trong mọi việc làm, luôn nêu cao tính gương mẫu, trung thực đối với con cháu; vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào văn hoá văn nghệ, gìn giữ truyền thống, đạo đức gia phong, phát triển mạnh mẽ phong trào khuyến học khuyến tài... Ông Cổn cho biết: Mỗi đảng viên phải phát huy vai trò trách nhiệm của mình, cùng với nhân dân xây dựng một xã hội tốt đẹp. Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nêu cao hơn.

Đoàn kết làm nên sức mạnh cộng đồng dân cư, trở thành nội lực to lớn để Mai Động tiếp tục phát triển, dẫn đầu xã về mọi mặt. Để đoàn kết nhân dân thì dân chủ trong nhân dân phải được phát huy, cán bộ, đảng viên phải nêu gương, mẫu mực. Bài học về tinh thần đoàn kết đang được Mai Động phát huy./.