UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 10/2021

Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
01/03/2021
08:00-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng Tỉnh uỷ
10:00-11:30 Giao ban Văn phòng LĐVP, đ/c Hùng Phòng 203
08:00-11:30 Hội nghị sơ kết sản xuất vụ năm 2021. Đ/c Vượng- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Long NN Xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân
Thứ 3
02/03/2021
08:00-11:30 Hội nghị nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình thực hiện và vướng mắc khi thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hưng Phòng 203
08:00-11:30 Kiểm tra sản xuất cây trồng vụ Đông tại huyện Bình Lục Đ/c Bí thư TU Huyện Bình Lục
14:00-17:00 Sở Xây dựng báo cáo Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị tại địa bàn xã Tân Sơn và xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng. Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hải- GTXD Phòng 203
Thứ 4
03/03/2021
08:00-11:30 Lễ giao, nhận quân và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021. TTTU, LĐUB Đ/c CVP, đ/c Thế Các huyện, thành phố, thị xã
14:00-17:00 Nghe báo cáo giải quyết vướng mắc nội dung xác định vị trí đường gom Khu đô thị TEELhomes Tràng An liên quan phạm vi đất dành cho đường bộ; và nội dung thanh toán nợ đọng công trình xây dựng hạ tầng các khu TĐC, trường học phục vụ GPMB Dự án đường nối 02 cao tốc Hà Nội- Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hoàng Anh Phòng 203
Thứ 5
04/03/2021
08:00-11:30 Sở Xây dựng báo cáo rà soát các dự án khu nhà ở, khu đô thị có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Vinh, đ/c Hải- GTXD Phòng 203
14:00-17:00 Giao ban Uỷ ban. LĐUB LĐVP, các CV Phòng 203
Thứ 6
05/03/2021
08:00-11:30 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về nội dung Kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo về việc xây dựng huyện Kim Bảng trở thành Thị xã trước năm 2025; Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2040, tầm nhìn 2050; về xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm, tiến tới xây dựng huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí thị xã; báo cáo rà soát, sửa đổi Quyết định số 634-QĐ/TU, ngày 01/10/2018 về tiêu chuẩn chức danh, khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hải- GTXD Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt về việc rà soát bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệmkỳ 2020-2025 LĐUB LĐVP HT UBND tỉnh
15:00-17:00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua các nội dung Kỳ họp tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; cho ý kiến về việc rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; về phương án giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX và các chức danh lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khoá XV; Thường trực, Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Đề án thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh LĐUB Đ/c CVP Tỉnh uỷ
16:30-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Tỉnh uỷ
Thứ 7
06/03/2021
...
Chủ nhật
07/03/2021
...

Ghi chú

- 06-07/3: Trực cơ quan: Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Khánh Vân, đ/c Hợi- LT.