UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 44/2021

Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
25/10/2021
08:00-17:00 Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV (từ ngày 20/10-03/11/2021) Đ/c Chủ tịch Phòng 203
08:00-11:30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Đ/c CVP, đ/c Hùng TH
14:00-17:00 Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra 1437/KL-UBND của UBND tỉnh đối với Dự án Nhà máy sản xuất và chế biến thực phẩm và bao bì carton của Công ty thực phẩm Miền Bắc tại Khu công nghiệp Đồng Văn I. Đ/c Chức- PCT Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Hằng NC, đ/c Hùng Phòng 309
Thứ 3
26/10/2021
08:00-11:30 Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ tiếp dân tháng 10/2021. Đ/c Bí thư TU, LĐUB Đ/c Thọ- PCVP, đ/c Hằng Trụ sở tiếp công dân tỉnh
08:00-11:30 Họp Hội đồng thẩm định giá đất Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Hưng Phòng 309
07:30-11:30 Lãnh đạo UBND tỉnh dự khai mạc Lớp bồ dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 khóa 47. Đ/c Dưỡng- PCT Đ/c Thế Bộ CHQS tỉnh
14:00-17:00 Nghe báo cáo tiến độ Dự án sử dụng nguồn vốn vay WB. Đ/c Chức- PCT Đ/c Tuấn Anh- PCVP, đ/c Tuấn Anh- GTXD Phòng 309
Thứ 4
27/10/2021
07:30-11:30 Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIII của Đảng (cả ngày). LĐUB Đ/c CVP
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn TH về việc nghiên cứu đầu tư tại tỉnh. Đ/c Chủ tịch, đ/c Chức- PCT Đ/c CVP, đ/c Hải- GTXD Phòng 320
Thứ 5
28/10/2021
08:00-11:30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (từ ngày 28-29/10/2021). LĐUB Đ/c CVP Tỉnh uỷ
14:00-17:00 Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn BigC. Đ/c Chủ tịch Đ/c CVP, đ/c Vinh Phòng 320
15:00-17:00 Giao ban Uỷ ban nhân dân tỉnh LĐUB Đ/c CVP, đ/c Hùng TH Phòng 309
Thứ 6
29/10/2021
...
Thứ 7
30/10/2021
...
Chủ nhật
31/10/2021
...

Ghi chú

- 30-31/10: Trực cơ quan: Đ/c CVP, đ/c Hương VT, đ/c Thanh- LT.