Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh tra tỉnh

Các sở ban ngành Thanh tra tỉnh  
Thanh tra tỉnh
<div></div>

Địa chỉ: Đường Đinh Công Tráng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý.

Điện thoại: 0351. 852 585

- Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan:

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có trách nhiệm giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

Thanh tra tỉnh chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.

- Tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh gồm:

+ Lãnh đạo Thanh tra tỉnh

+ Phòng Tổ chức hành chính tổng hợp (Văn phòng)

+ Phòng Nghiệp vụ I

+ Phòng Nghiệp vụ II

+ Phòng Tiếp dân

Tổng biên chế: 30 người

II. Thông tin về lãnh đạo cơ quan

1. Lại Văn Hải - Chánh Thanh tra tỉnh

- Sinh năm: 1954

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Đại học

- Điện thoại cơ quan: 0351.851794

- Điện thoại  nhà riêng: 0351 210977

- Điện thoại di động: 0912 382627

- Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 188, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý.

2. Nguyễn Văn Soái - Phó Chánh thanh tra

- Sinh năm: 1956

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Đại học

- Điện thoại cơ quan: 0351 856926

- Điện thoại  nhà riêng: 0351 858929

- Điện thoại di động: 0915 057263

- Địa chỉ nhà riêng: Tổ 19, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

3. Vũ Hải Minh - Phó Chánh thanh tra

- Sinh năm: 1957

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ chính trị: Đại học

- Điện thoại cơ quan: 0351. 854454

- Điện thoại  nhà riêng: 0351. 854521

- Điện thoại di động: 0912 564532

- Địa chỉ nhà riêng: Số nhà 181, đường Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ lý

III. Thông tin chuyên ngành

- Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Thanh tra tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội góp phần giữ nguyên kỷ cương pháp luật, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Thanh tra tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

- Thành tích khen thưởng qua các năm:

+ Năm 2002: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

+ Năm 1999, 2005: Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

+ Năm 1998, 2006: Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen.

+ Năm 1997: UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

+ Năm 2003, 2007: UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Sơ đồ tổ chức

Tin liên quan