Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thêm 05 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Lịch sử - Văn hóa Di tích lịch sử - văn hóa  
Thêm 05 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh
Ngày 11/9/2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

Ngày 11/9/2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh.

 Đợt này có 05 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh, trong đó có 03 di tích thuộc loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật và lịch sử (đình, chùa Phương Khê, thôn Phương Khê, xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng; đình Quang Ốc, thôn Quang Ốc, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân; đình, chùa Trì Xá, thôn Trì Xá, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên) và 02 di tích thuộc loại hình di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật (đình, chùa Đọ Xá, thôn Đọ Xá, xã Thanh Châu, thành phố Phủ Lý; đình Kênh Cạn, thôn Kênh Cạn, xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm).

Về kiến trúc, các di tích này đều có kết cấu theo lối kiến trúc chồng rường, giá chiêng, mê cốn, bảy tiền, bảy hậu. Trên các bức mê, con rường được chạm khắc các đề tài “Tứ linh”, “Tứ quý”… tinh xảo đẹp mắt.

Về giá trị lịch sử, các di tích kiến trúc nghệ thuật và lịch sử là nơi đặt hòm phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nơi hoạt động bí mật của dân quân, du kích và bộ đội chủ lực địa phương, là trụ sở làm việc của chính quyền cách mạng… Các di tích thuộc loại hình di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đều có giá trị lịch sử thờ các vị thần là những người con quê hương có công lao phò Vua, giúp nước và giúp dân địa phương khai khẩn đất hoang lập ấp, dạy dân canh tác lúa nước đem lại mùa màng bội thu…

Việc công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh sẽ tạo điều kiện cho Đảng bộ, nhân dân các địa phương phát huy ý thức giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo di tích trở thành một điểm tham quan du lịch và giáo dục truyền thống cách mạng./.