Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị xã Phủ Lý chuẩn bị cho công tác giao quân đợt 1 năm 2006

UBND các huyện, thành phố Thành phố Phủ Lý  
Thị xã Phủ Lý chuẩn bị cho công tác  giao quân đợt 1 năm 2006

Thị xã Phủ Lý là một trong 4 đơn vị của tỉnh tổ chức giao quân đợt 1 năm 2006. Do có sự chuẩn bị tích cực của Hội đồng NVQS các cấp và cơ quan quân sự thị xã, đến nay đơn vị nhận quân đã tiến hành xong việc thâm nhập, thực hiện đầy đủ các nội dung “3 gặp, 4 biết”. Sau khi tiến hành thâm nhập địa phương, đơn vị đã thống nhất chốt quân số đủ điều kiện nhập ngũ đã được hội đồng nghĩa vụ các cấp xét duyệt về tiêu chuẩn chính trị, văn hóa, sức khoẻ theo chỉ tiêu được giao. Đợt 1 năm 2006 thị xã Phủ Lý giao gần 100 nam thanh niên cho Học viện Phòng không – Không quân. Theo kế hoạch, sau khi tổ chức xét nghiệm HIV/AIDS, Ban CHQS thị xã sẽ tổ chức phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ vào cuối tháng 1 năm 2006.