Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chuyên ngành

Các sở ban ngành Sở Giao thông Vận tải  
Thông tin chuyên ngành
1. Các văn bản định hướng quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng lưới GTVT trên địa bàn tỉnh

- Quyết định số 106/QĐ -UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam giai đoạn 2007-2015 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch các vị trí đấu nối mạng lưới đường bộ địa phương với các tuyến quốc lộ và vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Kế hoạch 5 năm (2006-2010) ngành Giao thông vận tải Hà Nam.

2. Các chỉ tiêu tổng quát trong chương trình phát triển giao thông

- Mạng lưới đường bộ: Tiếp tục củng cố, nâng cấp các tuyến giao thông đã có, kết hợp với việc xây dựng mới một số tuyến đường tỉnh, đường đô thị, cầu vượt sông; phối hợp với Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến cao tốc cầu Giẽ-Ninh Bình. Đối với mạng lưới đường GTNT, phấn đấu giảm tỷ lệ đường cấp phối, đường đất.

- Đường sông: Khai thông tuyến sông Châu nối với sông Hồng; nạo vét, cải tạo các tuyến sông địa phương để tàu thuyền 50-200 tấn hoạt động; xây dựng một số cảng trên sông Hồng, sông Đáy.

- Đường sắt: Phối hợp với Bộ GTVT để nâng cao năng lực khai thác tuyến đường sắt Bắc-Nam hiện có, nghiên cứu dịch chuyển ga Phủ Lý và đường sắt cũ ra ngoài phạm vi thành phố kết hợp với xây dựng mới tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam.

- Tập trung cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình đầu mối dịch vụ GTVT như Bến xe trung tâm, Trạm nghỉ xe liên tỉnh, Trung tâm Đăng kiểm, Trung tâm ĐTSH lái xe đáp ứng nhu cầu của xã hội.

3. Nhu cầu vận tải của ngành GTVT, các chỉ tiêu sửa chữa và bảo dưỡng làm mới cầu, đường

          - Nhu cầu giao thông vận tải: Kế hoạch đến năm 2010

TT

Nội dung

 

Đơn vị

Dự báo nhu cầu vận chuyển

2008

2009

2010

I

Khối lượng vận chuyển

 

 

 

 

-

Hàng hoá vận chuyển

Tấn

3.201660

3.361743

3.539830

-

Hành khách vận chuyển

HK

1.483965

1.558163

1.636.070

II

Khối lượng vận chuyển

 

 

 

 

-

Hàng hoá luân chuyển

Tấn.Km

144.664537

151.897764

159.492.652

-

Hành khách luân chuyển

HK.Km

114.254280

119.966994

125.965343

     

     - Các chỉ tiêu sửa chữa, bảo dưỡng:

Trực tiếp quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn đối với 69 km đường quốc lộ uỷ thác; 215,3 km đường tỉnh, 99 km đường sông; phối hợp với UBND các huyện và thành phố Phủ Lý, khai thác có hiệu quả mạng lưới giao thông đô thị, giao thông nông thôn.

4. Các dự án đầu tư phục vụ GTVT a) Các dự án đang thực hiện  

+ Dự án xây dựng nút giao thông Đồng Văn bao gồm các hạng mục: Mở rộng QL1A đoạn Đồng Văn-Phủ Lý; cầu và đường 2 đầu cầu Nhật Tựu; nút giao khác mức giữa QL38 với QL1A và đường sắt.

+ Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông phòng, chống thiên tai vùng phân lũ sông Đáy bao gồm các hạng mục: Các tuyến ĐT.978, ĐT.979, ĐT.9028, ĐT.9032 và nhánh nối ĐT.9028 với ĐT.9032; tuyến vành đai phân lũ; tuyến Lê Chân (gồm cả cầu Kiện Khê chuẩn bị hoàn thành)

+ Dự án xây dựng đường vành đai thành phố Phủ Lý nối với đường cao tốc cầu Giẽ-Ninh Bình (N1, N2)

+ Dự án cải tạo nâng cấp ĐT.492

+ Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT.497

+ Dự án cải tạo nâng cấp ĐT.975 cũ vốn vay ADB

b) Các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

+ Dự án xây dựng tuyến ĐT.499 (nối 2 tỉnh Hà Nam-Thái Bình);

+ Dự án xây dựng các trục đường chính khu trung tâm đào tạo nhân lực;

+ Các trục vành đai kinh tế của tỉnh (2 tuyến nối từ QL1A vào nút giao Chằm Thị và nút giao Liêm Sơn trên đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình; ĐT.498-Huyện Kim Bảng);

+ Dự án Giao thông nông thôn 3-WB3 (cải tạo nâng cấp một số tuyến  đường huyện, đường xã);

+ Các công trình đầu mối, dịch vụ vận tải: Bến xe trung tâm; Trạm dừng nghỉ xe khách liên tỉnh; Trạm đăng kiểm phương tiện GTVT.

5. Những thành tựu nổi bật của ngành GTVT trong thời gian qua a) Về kết cấu hạ tầng giao thông

Sau khi tái lập tỉnh, một số công trình cầu, đường trọng yếu trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng hoàn thành góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh như: Dự án nâng cấp QL21A, QL38, ĐT.491, ĐT.493, cầu Câu Tử; cầu Khả phong, cầu Bồng Lạng, cầu Hồng Phú, cầu Phủ Lý, cầu Ba Đa.

Phong trào làm đường giao thông nông thôn (GTNT) của tỉnh phát triển mạnh, góp phần cải thiện cơ bản nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn;

Các dự án trọng điểm được xác định trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (giai đoạn 2006-2010) của ngành GTVT đều đã và đang được triển khai thực hiện gồm:

+ Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình với quy mô 6 làn xe qua địa phận tỉnh Hà Nam dài khoảng 36 km hiện đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành năm 2010;

+ Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo nút giao thông giữa QL38 với QL1A và mở rộng QL1A đoạn Đồng Văn-Phủ Lý đang được khẩn trương thi công để hoàn thành năm 2009;

+ Mạng lưới đường tỉnh lộ và đường đô thị: Hoàn thành nâng cấp 103 km đường tỉnh (ĐT493(ĐT.9710 cũ), ĐT.9718 cũ; Chuẩn bị hoàn thành các tuyến ĐT.978 cũ; ĐT.9032 cũ, ĐT.9028 cũ; ĐT.979 cũ; ĐT.975 cũ); Khởi công nâng cấp các tuyến ĐT.492, ĐT.497 để hoàn thành vào năm 2010;

+ Xây dựng mới trục đường vành đai phân lũ, đường Lê Chân, đường vành đai thành phố Phủ Lý (N1, N2), các tuyến đường nội thị;

+ Chuẩn bị hoàn thành xây dựng cầu Kiện Khê, cầu Nhật Tựu;

+ Đã triển khai Dự án nạo vét, khai thông sông Châu Giang và một số công trình dịch vụ GTVT;

+ Đang chuẩn bị để khởi công xây dựng đường ĐT.499 (Hà Nam-Thái Bình), đường trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, các trục đường vành đai kinh tế;

+ Mạng lưới đường giao thông nông thôn tiếp tục được củng cố, nâng cấp bằng nhiều nguồn vốn (vốn ngân sách, vốn nhân dân đóng góp, vốn ODA…); tỷ lệ đường cấp phối, đường đất giảm đáng kể, chỉ còn gần 40%;

b) Về vận tải

 Các chỉ tiêu về lĩnh vực vận tải đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; khối lượng hàng hóa, hành khách duy trì mức tăng trưởng hàng năm.

            + Năm 2006:

Vận tải hàng hóa: Khối lượng vận chuyển 3.270 ngàn tấn đạt 113% KH năm, 139% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển: 152.000 ngàn tấn.km đạt 114 KH năm, 143% so với cùng kỳ;

Vận tải hành khách: Khối lượng hành khách vận chuyển 1.550 ngàn lượt đạt 115% KH năm, 122% so với cùng kỳ; khối lượng hành khách luân chuyển: 105.400 ngàn người.km đạt 102% KH năm, 121% so với cùng kỳ;

Đăng kiểm 3680 lượt phương tiện GTVT đạt 120% KH năm.

            + Năm 2007:

Vận tải hàng hóa: Khối lượng vận chuyển 3.924 ngàn tấn đạt 109% KH năm, 120% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển: 182.160 ngàn tấn.km đạt 110% KH năm, 120% so với cùng kỳ;

 Vận tải hành khách: Khối lượng hành khách vận chuyển 1.898 ngàn lượt đạt 111% KH năm, 125% so với cùng kỳ; khối lượng hành khách luân chuyển: 140.400 ngàn người.km đạt 108% KH năm, 133% so với cùng kỳ;

Đăng kiểm 3700 lượt phương tiện GTVT đạt 120% KH năm.

c) Về trật tự an toàn giao thông

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực an toàn giao thông (ATGT) tỉnh:

Tích cực tham mưu các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn; tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP và triển khai Nghị quyết số 05/NQ-CP của Chính phủ nhằm mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

- Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành: thường xuyên củng cố nâng cao hiệu lực hoạt động của lực lượng TTGT; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành để tuyên truyền và quản lý trật tự ATGT theo pháp luật.