Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin về kỳ thi tuyển tiếng Hàn lần thứ 11

Thông tin lao động, việc làm  
Thông tin về kỳ thi tuyển tiếng Hàn lần thứ 11
Thực hiện Công văn số 1715/UBND-VX ngày 29 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tổ chức cho người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin, nội dung, các quy định, điều kiện đăng ký dự thi tiếng Hàn.

Xem chi tiết tại đây.