Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Toàn cảnh  
Thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Hà Nam, mảnh đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, có bề dày lịch sử trên 120 năm, có diện tích 859,5 km2, dân số 804.650 người, là cửa ngõ phía Nam của thủ đô Hà Nội, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, nằm trên huyết mạch giao thông Bắc - Nam với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy hết sức thuận lợi, cùng với cầu Yên Lệnh nối đôi bờ sông Hồng, tạo cho Hà Nam lợi thế mới để mở rộng giao lưu hợp tác với các tỉnh Đông bắc và ra cảng biển Hải Phòng.

Hà Nam có quỹ đất nông nghiệp dồi dào, có nguồn khoáng sản phục vụ cho ngành công nghiệp xi măng và vật liệu xây dựng, đồng thời cũng là vùng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch thắng cảnh và du lịch sinh thái. Người Hà Nam có truyền thống hiếu học, dám nghĩ, dám làm, cần cù, sáng tạo, có tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng cao, giàu lòng nhân ái, mến khách.

Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020 là: Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, làm nền tảng để xây dựng Hà Nam phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng bình quân 10%/năm, GDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 80,9 triệu đồng/người, thu ngân sách tăng bình quân 15%/năm; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp, đô thị và đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục và đào tạo vào năm 2020; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách vào thực tiễn của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo môi trường, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, nhất là dân cư nông thôn. Song song với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội là tăng cường, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh.

Hà Nam đặc biệt quan tâm đến chiến lược đào tạo và phát huy nguồn lực con người trên cơ sở phát triển sự nghiệp giáo dục toàn diện, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao mức hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần cho nhân dân. Kêu gọi thu hút đầu tư xã hội hoá các lĩnh vực: y tế, giáo dục, văn hoá, môi trường...

Để giúp quý vị hiểu thêm về điều kiện tự nhiên, con người của quê hương núi Đọi, sông Châu cùng với chính sách mở cửa hội nhập và tìm cơ hội đầu tư vào tỉnh, UBND tỉnh Hà Nam xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng Thông tin điện tử, nơi cung cấp nguồn thông tin chính thức của tỉnh Hà Nam. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam được xây dựng theo đúng chuẩn quy định trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, là điểm truy cập “một cửa” của tỉnh về thông tin, dịch vụ của cơ quan nhà nước; công bố các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; giới thiệu các thủ tục hành chính công; thông tin tình hình hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh...

Hy vọng Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam sẽ cung cấp những thông tin và dịch vụ bổ ích, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Hãy lựa chọn cơ hội đầu tư vì bạn, vì tỉnh Hà Nam, tạo dựng một tương lai tốt đẹp./.

Tin liên quan