Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thuế - Quản lý thị trường

Thông tin địa chỉ Địa chỉ hữu ích  
Thuế - Quản lý thị trường

1. Cục Thuế tỉnh
Địa chỉ: Số 7, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 03513.852.350

2. Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý
Địa chỉ: Đường Biên Hòa, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 03513.851.117

3. Chi cục Thuế huyện Bình Lục
Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

Điện thoại: 03513.860.070

4. Chi cục Thuế huyện Duy Tiên
Địa chỉ: Phố Thịnh Hoà, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên

Điện thoại: 03513.830.015

5. Chi cục Thuế Kim Bảng
Địa chỉ: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

Điện thoại: 03513.820.046

6. Chi cục Thuế Lý Nhân

Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Điện thoại: 03513.870.037

7. Chi cục thuế Thanh Liêm
Địa chỉ: Km 05, Quốc lộ 1A, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm

Điện thoại: 03513.880.138

8. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nam
Địa chỉ: Số 209, đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 03513.856.737

9. Đội Quản lý thị trường số 5
Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục

Điện thoại: 03513.860.323

10. Đội Quản lý thị trường Duy Tiên
Địa chỉ: Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên

Điện thoại: 03513.830.335

11. Đội Quản lý thị trường Kim Bảng
Địa chỉ: Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng

Điện thoại: 03513.820.235

12. Đội Quản lý thị trường Lý Nhân
Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân

Điện thoại: 03513.870.461

13. Đội Quản lý thị trường Thanh Liêm
Địa chỉ: Km 05, Quốc lộ 1A, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm

Điện thoại: 03513.880.142