Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án Số hóa truyền hình Việt Nam họp phiên thứ 12

Tin theo lĩnh vực Số hóa truyền dẫn  
Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án Số hóa truyền hình Việt Nam họp phiên thứ 12
Chiều ngày 30/9/2016, tại Hà Nội, Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án Số hóa truyền hình Việt Nam đã họp phiên thứ 12. Phiên họp đã tổng kết, đánh giá công tác triển khai Đề án số hóa truyền hình theo giai đoạn 1 và các công tác chuẩn bị cho triển khai Đề án Số hóa truyền hình theo giai đoạn 2. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Phan Tâm, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án, các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền hình.