Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình kinh tế - xã hội huyện Duy Tiên

UBND các huyện, thành phố Huyện Duy Tiên  
Tình hình kinh tế - xã hội huyện Duy Tiên

1. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế

a) Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp

Thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TU ngày 2-5-2003 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 15/NQ-HU ngày 5-6-2003 của Huyện uỷ về đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiêp trên địa bàn, trong những năm qua, Duy Tiên đã tập trung phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh đầu tư và trở thành huyện đi đầu trong xây dựng các khu công nghiệp, cụm CN-TTCN quan trọng như: Khu công nghiệp Đồng Văn (400ha), Cụm Công nghiệp Hoàng Đông (100ha), Cụm TTCN làng nghề Hoàng Đông (9,34ha), Cụm CN-TTCN Cầu Giát (30ha),  khu đô thị mới Đồng Văn và nhiều dự án khác đã được quy hoạch phát triển trong những năm tới. Đồng thời, huyện còn tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý để các nhà đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Động thái này đã tạo ra sức hút đầu tư mạnh mẽ trên địa bàn. Đến nay Cụm CN-TTCN Cầu Giát giai đoạn I đã thu hút 8 doanh nghiệp đầu tư, hiện nay đã đi vào hoạt động và sản xuất có hiệu quả. Cụm TTCN làng nghề Hoàng Đông có 18 doanh nghiệp và hộ tư nhân, hiện nay đã có 14 doanh nghiệp và hộ tư nhân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đi vào sản xuất.

Duy Tiên là một trong những huyện có thế mạnh về làng nghề truyền thống với nhiều nghề thủ công đã có từ lâu đời như: ươm tơ, dệt lụa, mây giang đan, thêu ren, bưng trống …Duy Tiên có 6 làng nghề, trong đó có 4 làng nghề truyền thống là: làng nghề trống Đọi Tam, thêu ren Vũ Xá (Yên Bắc), dệt lụa Nha Xá (Mộc Nam), mây giang đan Ngọc Động (Hoàng Đông) và 2 làng nghề mới là: làng nghề ươm tơ kéo kén Từ Đài (Chuyên Ngoại) và Mây giang đan Hoà Trung (Tiên Nội). Để khuyến khích khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng Quỹ Khuyến công, triển khai nhiều giải pháp khuyến khích các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư đẩy mạnh phát triển ngành nghề, khôi phục và nhân cấy nghề mới nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động . Nhờ đó, các nghề truyền thống của huyện đã có bước phát triển vững chắc đạt giá trị sản xuất lớn. Tiêu biểu là nghề mây giang đan ngày càng được nhân rộng tới từng thôn, xóm. Nhiều mặt hàng đã chinh phục được thị trường trong nước và quốc tế , trở thành những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của huyện như : lụa, đũi, bát đĩa mây, thêu ren, long nhãn, hạt sen … Số lượng các doanh nghiệp sản xuất CN-TTCN tăng nhanh. Năm 2005 có 54 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sản xuất CN-TTCN, đến năm 2008 tăng lên 71 doanh nghiệp với tổng số vốn chủ sở hữu lên đến 1.185.250 triệu đồng.

Hoạt động sản xuất CN-TTCN của Duy Tiên liên tục có những chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng cao. Tổng giá trị sản lượng Công nghiệp - TTCN 6 tháng đầu năm 2008 ước đạt 656 tỷ đồng,  tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2007, tăng 4,7 lần so với bình quân 5 năm (2001-2005), đạt 95% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2005 - 2010. Trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 3,3 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2007. Tỷ trọng của ngành CN-TTCN tăng từ 28,6% (bình quân 5 năm 2001 -2005) lên 34,3% (6 tháng đầu năm 2008). Phấn đấu năm 2009, tỷ trọng ngành CN -TTCN đạt 41,82%.

b) Nông nghiệp

Với diện tích đất nông nghiệp chiếm 64% trong tổng diện tích đất tự nhiên, Duy Tiên có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Mặt khác, Duy Tiên được tỉnh xác định là huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp - TTCN, trong những năm tới Duy Tiên phấn đấu hàng năm tăng 3,5% - 4% giá trị sản xuất nông nghiệp, nhưng giảm cơ cấu ngành từ 38,6% (năm 2005) xuống còn 29% (năm 2010). Để thực hiện mục tiêu đó, UBND huyện đã tích cực thực hiện Đề án 245/ĐA-UB (ngày 25-6-2001) về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển ngành nghề dịch vụ ở nông thôn và thu được kết quả rất khả quan. Nhiều vùng đầm, vùng đất trũng đã được quy hoạch thành vùng sản xuất đa canh đạt giá trị kinh tế cao, giá trị sản xuất trên 1ha canh tác bình quân tăng từ 30,5 triệu đồng (năm 2005) lên 52,59 triệu đồng (năm 2007). Cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển đổi theo hướng phát triển con nuôi đặc sản có giá trị kinh tế cao, chăn nuôi theo hướng tập trung quy mô vừa và lớn.

Duy Tiên vốn là địa phương có truyền thống thâm canh lúa, luôn là huyện nhiều năm liền đạt năng suất lúa cao nhất tỉnh. Đạt được kết quả đó là do huyện đã chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu thông qua việc tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và thâm canh gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. Đồng thời hàng năm, huyện cũng tích cực chủ động trong công tác phòng chống bão, lũ, úng, làm tốt công tác thuỷ nông, thuỷ lợi nội đồng, nên đã hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong những năm qua, sản lượng lương thực của Duy Tiên luôn ổn định ở mức bình quân 80 nghìn tấn/năm, năng suất lúa đạt trên 118 tạ/ha.

Duy Tiên có phong trào trồng cây vụ đông mạnh, nhất là  mô hình đậu tương trên đất 2 lúa đã trở thành phổ biến ở các xã, thị trấn. Trong chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm của huyện phát triển tương đối ổn định . 6 tháng đầu năm 2008,  cả huyện có 37 nghìn con lợn, 6.217 con bò và 868. 000 con gia cầm. Nhiều mô hình nuôi thuỷ đặc sản như tôm càng xanh, rắn, kỳ đà, ba ba… được áp dụng có hiệu quả. Sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2008 đạt 1.763 tấn.

c) Thương mại - dịch vụ

Các cụm thương mại - dịch vụ ở thị trấn, thị tứ từng bước được hình thành. Mạng lưới chợ nông thôn tiếp tục phát triển, hoạt động dịch vụ ngày càng đa dạng, hàng hoá phong phú, giá cả không có biến động lớn, đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng từ 345 tỷ (năm 2005) lên 758 tỷ (năm 2007) và 6 tháng đầu năm 2008 đạt 760 tỷ.

Nhằm phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua,  huyện Duy Tiên đã đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển KT- XH đến năm 2010: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tập trung phát triển công nghiệp - TTCN trên cơ sở phát triển vững chắc nông nghiệp, nâng cao chất lượng các dịch vụ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Trong những năm tới, đảm bảo nhịp độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 13,5%, đảm bảo an ninh lương thực. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 11 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CN-DV-NN, phấn đấu đến năm 2010 Duy Tiên  trở thành huyện trọng điểm phát triển CN-TTCN của tỉnh Hà Nam.

2. Hệ thống  các trường, lớp, các ngành học, bậc học; các cơ sở y tế , bệnh viên, thư viện, nhà văn hoá

a) Giáo dục mầm non

 

ĐVT

Tổng số

Chia ra

Công lập

Bán công

1. Trường

- Nhà trẻ

- Mẫu giáo

2. Phòng học

- Nhà trẻ.

- Mẫu giáo

3. Lớp học

- Nhà trẻ

- Mẫu giáo

4. Giáo viên

- Nhà trẻ

- Mẫu giáo

5. Số trẻ đi NT-MG

- Nhà trẻ

là nữ

- Mẫu giáo

Là nữ

Trẻ hoà nhập

Trường

"

"

Phòng

"

"

Lớp

"

"

Người

"

"

Cháu

"

"

Cháu

"

"

22

 

 

223

53

170

293

125

168

410

105

305

5994

1703

937

4291

2317

19

1

 

 

6

5

1

64

57

7

17

7

10

167

17

9

150

80

 

21

 

 

217

48

169

229

68

161

393

98

295

5827

1686

928

4141

2237

19

b) Giáo dục phổ thông

 

ĐVT

Tổng số

Chia ra

Công lập

Bán công

1. Trường

- Tiểu học

- THCS

- PTTH

- Trung tâm GDTX

2. Phòng học.

- Tiểu học

- THCS

- PTTH

3. Lớp học

- Tiểu học

- THCS

- PTTH

4. Giáo viên

- Tiểu học

- THCS

- PTTH

5. Học sinh

- Tiểu học

- THCS

- PTTH

Trường

"

"

"

"

Phòng

"

"

"

Lớp

"

"

"

Người

"

"

"

Học sinh

"

"

"

49

24

21

4

1

836

431

297

108

650

311

236

103

1349

523

619

207

22250

8613

8561

5076

48

24

21

3

 

822

431

297

94

632

311

236

85

1324

523

619

182

21332

8613

8561

4158

1

 

 

1

 

14

 

 

14

18

 

 

18

25

 

 

25

918

 

 

918

 

c) Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia

Đến nay toàn huyện đã có 31 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó: Mầm non 7 trường ; Tiểu học 19 trường; THCS 4 trường và Trường PTTH A Duy Tiên là đơn vị đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh Hà Nam.

d) Cơ sở y tế, bệnh viện

Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm y tế huyện, Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Văn, 21 trạm y tế cơ  sở  và có 3 cơ sở khám chữa bệnh tư nhân:  phòng khám Thống Nhất, phòng khám Hoa Hồng và Phòng khám chuyên khoa Bảo An. Công tác xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã được UBND huyện Duy Tiên quan tâm. Đến nay, Duy Tiên có 14/21 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

e) Thư viện, Nhà văn hoá

Trên địa bàn có tổng số 49 thư viện; 129 nhà văn hoá thôn, xóm, phố.

3. Hệ thống giao thông trên địa bàn

Huyện Duy Tiên có hệ thống giao thông thuận lợi: 12,5 km đường quốc lộ 1A chạy qua ; 15km đường Quốc lộ 38; 12,5 tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua địa bàn. Tuyến đường huyện gồm 12 tuyến từ ĐH 01 đến ĐH 12 với tổng chiều dài là 56,5km. Đến năm 2010, hoàn thành tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với chiều dài 15km.