Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình kinh tế - xã hội huyện Kim Bảng

UBND các huyện, thành phố Huyện Kim Bảng  
Tình hình kinh tế - xã hội huyện Kim Bảng
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC CHỈ TIÊU KT-XH CHỦ YẾU

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP): 12,39% (kế hoạch năm 10,7%).

2. GDP bình quân đầu người: 4,3 triệu đồng = 117,8% so cùng kỳ (KH năm 6,5 triệu đồng).

- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 39.851 tấn, đạt 59.24% so kế hoạch năm = 97,3% so với cùng kỳ.

3. Cơ cấu kinh tế: - Nông- lâm- thuỷ sản: 39,21%.

                   - Công nghiệp- xây dựng: 33,49%.

                   - Dịch vụ: 27,3%.

4. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng: 4,52%  (kế hoạch năm 4,5%).

Trong đó:        - Thóc: 33.811 tấn, đạt 56,2% so kế hoạch năm.

                        - Ngô: 6.041 tấn, đạt 84,4% so với kế hoạch năm.

5. Giá trị sản xuất CN- TTCN: 227,895 tỷ đồng, đạt 51,5% kế hoạch năm, tăng 36,55% so cùng kỳ (kế hoạch năm 442,7 tỷ đồng).

6. Giá trị hàng xuất khẩu: 15,234 tỷ đồng= 109,8% so với cùng kỳ, đạt 60,94% so với kế hoạch năm (Quy ra đô la 950 nghìn đô)

7. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ: 338,7 tỷ đồng = 119,5% so với cùng kỳ, đạt 57,6 % kế hoạch năm.

8. Tổng thu ngân sách huyện quản lý: 21.724 triệu đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ, đạt 69,8% so với kế hoạch năm.

9. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn: 327,5 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ, đạt 53,9% kế hoạch năm..

Trong đó: Giá trị xây dựng cơ bản hoàn thành 54,8 tỷ đồng, đạt 137% so với kế hoạch năm = 218.5% so với cùng kỳ.

10. Tổng số lao động được giải quyết việc làm: 4.309 lao động, đạt 52.5% kế hoạch năm = 101,7% so cùng kỳ.

            Trong đó: - Số lao động có việc làm mới: 1.126 lao động, đạt 56.3% so kế hoạch năm = 96,5% so với cùng kỳ.

             - Xuất khẩu lao động: 231 lao động = 112,7% so với cùng kỳ, đạt 51,3% kế hoạch năm.

11. Mức giảm tỷ lệ sinh dân số: 0,21 ‰ (kế hoạch năm 0,4 ).

12. Số hộ có khả năng thoát nghèo 315 hộ (kế hoạch năm 740 hộ).

13. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn: 20,2% (kế hoạch năm 20%).

14. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 83%, (kế hoạch năm 83%).

15. Tỷ lệ rác thải được thu gom: 80%, (kế hoạch năm 80%).

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp

Tổng DT cấy trên toàn huyện 6 tháng đầu năm 2008 là 5.453,3 ha, đạt 102,5% KH, năng suất 62 tạ/ha tăng so với vụ chiêm xuân năm 2007 là 1,1 tạ (vùng giống là 115,4 ha, lúa chất lượng cao, lúa lai chiếm 80,4%DT). Chuyển dịch đất cốt cao đạt 99% kế hoạch, đất mạ mùa đạt 75,6% kế hoạch; DT trồng cây màu vụ xuân 6 tháng đầu năm 2008 là 1.281 ha (cây xuất khẩu 177,86 ha). Giá trị thu/ha canh tác 39,3 triệu đồng (KH năm 42,5 triệu đồng). Thực hiện công thức luân canh ở 75 cách đồng để đạt giá trị thu trên 50 triệu đồng, với DT 435,6 ha.

Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; duy trì tổng đàn và mở rộng các mô hình chăn nuôi. Các dịch vụ HTXNN ngày càng đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch làm thuỷ lợi Đông xuân và chủ động cao trong công tác PCLB: xây dựng phương án, tu sửa các công trình, chuẩn bị 4 tại chỗ... (kết quả khối lượng làm thuỷ lợi nội đồng là 49.759 m3, đạt 125,3% kế hoạch).

2. Về sản xuất Công nghiệp -TTCN; Giao thông - Xây dựng cơ bản

6 tháng đầu năm 2008 đã tuyển chọn được 06 nhà đầu tư vào sản xuất (luỹ kế tại 4 cụm TTCN là 40 nhà đầu tư, trong đó 29 nhà đầu tư đã đi vào sản xuất). Tổ chức 27 lớp dạy nghề cho 810 lao động nông thôn ở 12 xã. Các làng nghề và các làng có nghề được duy trì và phát triển (năm 2008, UBND tỉnh đã công nhận thêm 1 làng nghề (Lạc Nhuế) và 11 làng có nghề), góp phần nâng tổng giá trị sản xuất CN-TTCN 227,895 tỷ đồng, đạt 51,5% so kế hoạch năm (tăng 36,55% so cùng kỳ). Phối hợp để triển khai cải tạo, nâng cấp dự án điện IVO, REII ở các xã, thị trấn.

Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ ngân hàng, bưu chính viễn thông ngày càng đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống nhân dân (tổng số dư nợ ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách là 215,325 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 29,625 tỷ đồng; mật độ máy điện thoại cố định đạt 11,15 máy/100 dân).

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 32/CP của Chính phủ, thường xuyên tuần tra giải toả các vi phạm về hành lang ATGT trên các tuyến đường (Ra quân giải toả triệt để các vi phạm trên tuyến đường ĐT498, ĐT498B ở 4 xã Nhật Tân, Nhật Tựu, Đồng Hoá, Văn Xá) góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, giảm số vụ, người chết, bị thương, không để xẩy ra ùn tắc.

Tranh thủ mọi nguồn vốn và huy động nhân dân đóng góp để tập trung xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống. Tổng giá trị khối lượng xây dựng hoàn thành đạt 54,8 tỷ đồng = 136,8% KH năm, tăng 118,3% so với cùng kỳ; trong đó các công trình huyện làm chủ đầu tư 47,2 tỷ đồng; xã, thị trấn làm chủ đầu tư 7,6 tỷ đồng. Quy hoạch bước 2, mạng lưới điểm dân cư nông thôn tập trung ở 15 xã.

Công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, đúng quy định; tạo điều kiện thi công các dự án do tỉnh, huyện, xã, thị trấn và các đơn vị làm chủ đầu tư đảm bảo tiến độ.

3. Về văn hoá- xã hội

Tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành lập 192 câu lạc bộ hát dân ca thôn, xóm và đã đi vào hoạt động; 14 câu lạc bộ thể thao. Triển khai thực hiện quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội đến các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thôn xóm.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không” với 4 nội dung, năm học 2007- 2008: Thi tốt nghiệp THPT đạt 89,57 %; xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 95,72%; xét duyệt công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,95%; thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 240 giải.

Công tác khám, chữa bệnh tại các trạm y tế quy mô từng bước được mở rộng, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Triển khai thực hiện quy định vệ sinh môi trường ở khu dân cư và nơi công cộng. Tổ chức tốt các đợt tuyên truyền lồng ghép góp phần giảm tỷ lệ sinh trong 6 tháng là 0,21‰; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 20,2%.

Giải ngân, khai thác có hiệu quả 12 dự án vốn vay hỗ trợ việc làm ở các xã, thị trấn với số tiền 605 triệu đồng; giải quyết việc làm mới cho 1.126 lao động. Thăm tặng 7.013 xuất quà, trị giá 411,43 triệu đồng cho các gia đình chính sách; tu sửa xong 86 nhà không an toàn cho hộ nghèo. Hoàn thiện hồ sơ trợ cấp hàng tháng cho 851 đối tượng từ 85 tuổi trở lên theo Nghị định 67/CP của Chính phủ; cấp 10.353 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, hộ nghèo.

4. Về quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt kết quả cao. Hoàn thành sơ tuyển cho 1.545 nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2008; đăng ký nghĩa vụ quân sự cho 1.367 nam thanh niên tuổi 17(sinh năm 1991), đạt 99% kế hoạch.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2008 tiếp tục ổn định, giữ vững không xảy ra sự việc đột xuất, bất ngờ và không có vụ việc phức tạp. Tổ chức tốt diễn đàn "công an xã lắng nghe ý kiến của nhân" ở 19 xã, thị trấn.

Tập trung tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; Pháp lệnh dân chủ cơ sở; Luật giao thông đường bộ; Luật bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực trong gia đình; Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời, đúng luật, đúng thẩm quyền ngay tại cơ sở tạo niềm tin trong nhân dân.

Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, theo Nghị định 14 của Chính phủ; thành lập Ban giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện theo Quyết định 407/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Hà Nam.

Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948- 11/6/2008).