Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam

Tin tức - Sự kiện  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam
Chiều ngày 02/8/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Tỉnh ủy Hà Nam. Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.

Tiếp đoàn có ông Trần Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Tân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy -Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố…

Ông Trần Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo một số nét về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVIII

Thực hiện các nghị quyết của trung ương và của tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011- 2013 của Hà Nam đạt 12,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp. Năm 2013, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu GDP chiếm 53,4%; GDP bình quân đầu người đến hết năm 2013 đạt hơn 30 triệu đồng. Đến hết 6 tháng đầu năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,68%. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trở thành phong trào tự giác, sôi nổi rộng khắp trong toàn tỉnh; đời sống nhân dân được nâng lên; bộ mặt đô thị, nông thôn đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Công tác xây dựng Đảng ở Hà Nam được cấp ủy các cấp quan tâm, chỉ đạo khá toàn diện. Việc tiếp tục đổi mới phương pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được quan tâm, đạt chất lượng tốt. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên. Công tác tư tưởng được quan tâm thiết thực, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ban, ngành của trung ương đánh giá cao những kết quả mà Hà Nam đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh, thời gian tới, Hà Nam có thể tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị gia tăng cao như rau sạch, cá rô phi…; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư chế biến nông sản; khai thác thế mạnh của tỉnh, đặc biệt là vật liệu xây dựng, xi măng và hậu xi măng; nghiên cứu, khai thác hiệu quả các nguồn lực, trong đó chú trọng nguồn lực thị trường; tập trung đào tạo nghề…

 Các đại biểu dự hội nghị

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương Hà Nam mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng GDP cao so với cả nước,  duy trì liên tục trong nhiều năm gần đây, cho thấy tính bền vững trong phát triển của địa phương. Cơ cấu kinh tế có nhiều thay đổi, đúng với định hướng phát triển. Nông nghiệp bứt phá khá toàn diện, cả về quy mô, sản lượng và chuyển dịch cơ cấu. Bộ mặt đô thị và nông thôn có chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực. Công nghiệp phát triển đúng hướng, tăng trưởng cao, thu hút đầu tư tốt. Cơ sở hạ tầng thay đổi khá cơ bản; dịch vụ thương mại có nhiều nét mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở địa phương đạt hiệu quả tốt, nổi bật là việc đổi mới công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ các cấp được bồi dưỡng, rèn luyện ngày càng trưởng thành, có phương pháp làm việc khoa học, tác phong quần chúng, gần dân, sát cơ sở, trách nhiệm với công việc...

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những khó khăn, hạn chế của Hà Nam như: Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, bình quân thu nhập đầu người thấp; các vấn đề môi trường, khai thác các nguồn lực vẫn là những khó khăn, thách thức Hà Nam cần tập trung giải quyết.

Về phương hướng, bên cạnh việc nhất trí với chủ trương do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam xác định, Tổng Bí thư gợi ý: Thời gian tới, địa phương nên tổng kết quá trình phát triển của tỉnh nhà từ thời điểm tách tỉnh đến nay, hoặc tổng kết 10 năm qua; tập trung phân tích kỹ đặc điểm, tình hình để thấy rõ thuận lợi, thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Tỉnh Hà Nam cần đánh giá đúng lợi thế để phát triển (vị trí cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội, là trung tâm của nhiều đầu mối giao thông quan trọng... ). Trên cơ sở phân tích và dự báo tình hình, Hà Nam cần xác định chủ trương, bổ sung quy hoạch phát triển dài hạn. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, cần tập trung xác định rõ những mũi nhọn kinh tế; chú trọng mở rộng liên kết với các vùng để tận dụng và phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Nam cần làm tốt hơn việc xây dựng nội bộ, huy động nhân dân tham gia xây dựng Đảng. Quá trình tổ chức đại hội đảng các cấp, không chỉ chú trọng các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, mà phải chú trọng xác định được chủ trương, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới; thực hiện tốt việc chuẩn bị nhân sự, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo...

Về các kiến nghị của Hà Nam, Tổng Bí thư khẳng định, trung ương ủng hộ và sẽ tạo điều kiện tốt để địa phương phát triển./.