Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng thu ngân sách năm 2017 đạt hơn 6.254 tỷ đồng

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Tổng thu ngân sách năm 2017 đạt hơn 6.254 tỷ đồng

6.254,752 tỷ đồng là tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2017 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, ngày 05 - 07/12/2017 ước thực hiện thu ngân sách được 6.150 tỷ đồng), đạt 130% so với dự toán trung ương giao, 124% so với dự toán địa phương phấn đấu và 133% so với năm 2016. Trong đó thu nội địa đạt hơn 5.071 tỷ đồng (riêng các khoản thu từ thuế, phí và lệ phí thực hiện được 4.217,25 tỷ đồng), tăng 39% so với thực hiện năm 2016, đạt 124% so với dự toán địa phương phấn đấu./.