Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND huyện Kim Bảng cung cấp thông tin về Xây dựng khẩn cấp công trình cung cấp nước sạch tập trung thay thế nguồn nước ngầm ô nhiễm ASen

Tin tức - Sự kiện Cung cấp thông tin trả lời báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước  
UBND huyện Kim Bảng cung cấp thông tin về Xây dựng khẩn cấp công trình cung cấp nước sạch tập trung thay thế nguồn nước ngầm ô nhiễm ASen
Tin liên quan