Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn hóa - Nghệ thuật - Bảo tàng

Thông tin địa chỉ Địa chỉ hữu ích  
Văn hóa - Nghệ thuật - Bảo tàng

1. Trung tâm Văn hóa tỉnh
Địa chỉ: Đường Trần Phú, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.853.889; 02263.852.825

2. Thư viện tỉnh
Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.851.511

3. Bảo tàng tỉnh Hà Nam
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.854.024; 02263.855.043

4. Rạp Biên Hoà
Địa chỉ: Đường Biên Hòa, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.851.711

5. Đoàn nghệ thuật chèo Hà Nam
Địa chỉ: Đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.852.924

6. Nhà thiếu nhi tỉnh
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý

Điện thoại: 02263.856.697