Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo

Danh sách Góp ý văn bản dự thảo  
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hà Nam ​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/10/2023
#Tên văn bản dự thảoXem chi tiếtTải văn bảnXem các góp ýNgày hết hạn góp ý
1 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/09/2023
2 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch ​triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

18/09/2023
3 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

17/09/2023
4 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/09/2023
5 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/09/2023
6 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về trình tự thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Dự án HTKT Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/09/2023
7 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

20/08/2023
8 Xin ý kiến Dự thảo NQ Quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/07/2023
9 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bổ sung danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/07/2023
10 Xin ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành "Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hà Nam"

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

06/07/2023
11 Xin ý kiến góp ý Dự thảo nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện BT,HT,TCĐC và cưỡng chế kiểm đếm...

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2023
12 Xin ý kiến góp ý Dự thảo quyết định quy định về suất đầu tư trên một diện tích đất

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2023
13 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

29/06/2023
14 Xin ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 20/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

25/06/2023
15 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định và Quy định cụ thể việc xét duyệt và thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng có nhu cầu mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

16/06/2023
16 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người quản lý, kiểm soát viên doanh nghiệp có phần vốn nhà nước

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

12/06/2023
17 Xin ý kiến góp ý vào Dự thảo "Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam".

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/06/2023
18 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy định mức thu ưu đãi phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

04/06/2023
19 Xin ý kiến sửa đổi bổ sung Quyết đinh 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

19/05/2023
20 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/05/2023
21 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/05/2023
22 Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết: Quy định nội dung, mức chi việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

05/05/2023
23 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

30/04/2023
24 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

14/04/2023
25 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/04/2023
26 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, chuyển đổi hỗ trợ từ sửa chữa sang xây mới nhà ở đối với 326 hộ người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bình Lục​

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

22/03/2023
27 Xin ý k iến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

13/03/2023
28 Xin ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

11/03/2023
29 Xin ý kiến đối với Dự thảo luật đất đai sửa đổi

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

09/03/2023
30 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Xem

Tải xuống

Xem góp ý

03/03/2023
12
Previous Page 1-30 Next Page