Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, t...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
​Ngày 26/9/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc Áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đang tải toàn văn Quyết định.​

Xem chi tiết Quyết định tại đây!  QĐ 1703.pdf