Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng chống dịch nCoV  
Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai
Ngày 06/10/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 8399/BYT-MT về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn Công văn.
Xem chi tiết Công văn số 8399/BYT-MT tại đây! CV 8399.pdf