Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Bãi bỏ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn và phòng chống khủng bố tỉnh
Ngày 30/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo giải quyết tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn và phòng chống khủng bố tỉnh.
Xem chi tiết tại đây 152.QD_0001.pdf
Tin liên quan