Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bãi bỏ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú tại tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Bãi bỏ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú tại tỉnh Hà Nam
Ngày 04/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú tại tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết tại đây 08.QD_0001.pdf
Tin liên quan