Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Bài phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XIX
Sáng ngày 27/7/2021, tại hội trường UBND thành phố Phủ Lý, kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX đã tiếp tục chương trình và bế mạc. Cổng Thông tin điện tử tỉnh  giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh.

IMG_5920.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu bế mạc kỳ họp

- Kính thưa các vị đại biểu khách.

- Kính thưa Hội đồng!

- Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ ba - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dân chủ, các vị đại biểu HĐND đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung của kỳ họp.

Tại kỳ họp, sau khi nghe Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước; Công tác an ninh trật tự; Công tác quốc phòng địa phương; Công tác thi hành án dân sự; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021;

Thông báo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; Các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND; HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá:

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội và cuộc sống của người dân;

Nhưng được sự quan tâm của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND - UBND tỉnh và Cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; sự ủng hộ và đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên tỉnh ta đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện thành công “mục tiêu kép", phòng chống dịch bệnh và phát triển sản xuất - kinh doanh: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,4%, đứng thứ 7 trong cả nước. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ, như: Sản xuất công nghiệp tăng 16%, sản xuất nông nghiệp tăng 2,7%; giá trị xuất khẩu tăng 35%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 7.230 tỷ đồng, tăng 60%.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy dủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác Cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm.

Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; đã tổ chức thành công rất tốt đẹp Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành và những kết quả quan trọng đã đạt được trong 6 tháng qua;

HĐND tỉnh hoan nghênh sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang; cộng đồng Doanh nghiệp, Doanh nhân và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, đã đóng góp vào những thành tích chung của tỉnh trong thời gian qua.

HĐND cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của một số ngành, lĩnh vực như: Quản lý đất đai, khoảng sản, xử lý ô nhiễm môi trường; chất lượng nước sinh hoạt cho nhân dân; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, cũng dự báo những khó khăn, thách thức mà tỉnh ta đang phải đối mặt; nhất là dịch bệnh Covid- 19 bùng phát lần thứ 4, với quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, khó lường, HĐND đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị Đại biểu HĐND; rút kinh nghiệm và có các giải pháp đột phá, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

HĐND cơ bản thống nhất với các giải pháp nêu trong các Báo cáo trình Kỳ họp; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

Một là: Các cấp, các ngành, các địa phương; cơ quan, đơn vị phải tiếp tục thực hiện hiệu quả “Mục tiêu kép", phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021.

Trước mắt, cả hệ thống chính trị phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương có dịch trở về để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, khẩn trương tiếp cận với nguồn vắcxin để tiêm cho người lao động và nhân dân trong tỉnh; cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và mỗi người dân trong tỉnh cần chủ động, tích cực làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; mỗi người dân là một chiến sỹ; mỗi gia đình là một tổ chiến đấu; mỗi huyện, thành, thị là một pháo đài vững chắc mà dịch bệnh Covid -19 không thể xâm nhập.

Đồng thời, cùng với việc khẩn trương xây dựng và triển khai hoàn thiện các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách để cụ thể hóa, đưa nhanh các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các cấp, các ngành, các địa phương cần rà soát, đánh giá thật chính xác kết quả thực hiện tất cả các chỉ tiêu của ngành, địa phương, đơn vị mình và xác định những chi tiêu đạt thấp, khó hoàn thành kế hoạch và nguyên nhân, trên cơ sở đó, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, tạo sự đột phá về giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập; cải thiện đời sống của nhân dân;

Hai là: Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện sớm nhất Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch các Khu công nghiệp: Khu công nghệ cao; và các loại Quy hoạch có liên quan.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt; tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới bền vững; nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung thu hút các doanh nghiệp, các dự án có công nghệ cao; thân thiện môi trường; đóng góp nhiều cho ngân sách; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất tại xây dựng, môi trường; đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Ô tô Hồng Đức; Dự án Sản xuất Gốm Tượng Lĩnh; Dự án Cụm Cảng Yên Lệnh; khẩn trương hoàn thiện thủ tục các Dự án nhà ở xã hội; Dự án Khu công nghệ cao; Dự án Đô thị sinh thái và Du lịch nghỉ dưỡng và các dự án khác đã cho chủ trương nghiên cứu để đi vào đầu tư, xây dựng trong thời gian sớm nhất.

Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển dịch vụ - thương mại - du lịch; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa do doanh nghiệp trong tỉnh và trong nước sản xuất; hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường mới.

Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án; nhất là các dự án trọng điểm, các dự án hoàn thành trong năm 2021; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và chất lượng công trình; đồng thời, kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm cam kết đầu tư;

Thực hiện các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm 2021; bảo đảm chi ngân sách theo đúng quy định tiết kiệm, hiệu quả.

Đẩy mạnh phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tập trung xử lý ô nhiễm môi trường; bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt; quan tâm giải quyết việc làm; bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng không để xảy ra sai sót.

Ba là: Rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường đầu tư; đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu; gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức công vụ; tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả; ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Bảo đảm quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

Bốn là: Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm; sáng tạo hơn, quyết liệt hơn; rõ người, rõ việc, rõ thời gian; thấy được hiệu quả; gắn với tăng cường kiểm tra giám sát; thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị chính đáng của Cử tri và Nhân dân.

Năm là: Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp và vai trò, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu với cử tri; kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri; tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri của cơ quan có thẩm quyền; trước mắt, cần tập trung tổ chức triển khai thực hiện ngay Chương trình giám sát của HĐND, các Ban của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2021.

Sáu là: Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan thông tấn, báo chỉ đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của kỳ họp, tiếp tục cổ vũ, động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, ý chí khát vọng vươn lên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, quy định của tỉnh; thiết thực đóng góp công sức, chung tay cùng cấp ủy - chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp; ngành Y tế; ngành Tài nguyên và Môi trường; ngành Giao thông - Vận tải;

Qua tra lời cho thấy, những vấn đề được HĐND lựa chọn để trả lời tại kỳ họp là xác đáng, phù hợp với thực tế và yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Các ý kiến trả lời đã bám sát các vấn đề được đặt ra; với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và có giải pháp, thời gian khắc phục cụ thể.

Đồng thời, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận thông qua Nghị quyết cho ý kiến về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và Nghị quyết về Danh mục các dự án thu hồi đất, Dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa; chuyển mục đích sử dụng dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, chuyển mục đích sử dụng dưới 50 ha đất rừng sản xuất bổ sung, điều chỉnh năm 2021 trên địa bản tỉnh Hà Nam; Nghị quyết về Đồ án Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu du lịch Tam Chúc: Nghị quyết Nghị quyết về Chương trình hoạt động, Chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh và Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 2026. Nghị quyết về công tác phòng, chống Covid- 19.

Đây là những nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh và hoạt động của HĐND và các Ban của HĐND; do đó HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống; các Ban của HĐND và các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

- Kính thưa các vị Đại biểu khách.

- Kính thưa Hội đồng!

- Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh

Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị Đại biểu HĐND, các vị Đại biểu khách quý đã dành thời gian về dự kỳ họp và luôn quan tâm góp ý kiến cho Hội đồng.

Cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cảm ơn Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và cử tri và Nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm, thường xuyên theo dõi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương đã tham dự và kịp thời đưa tin để cử tri và Nhân dân trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng;

Cảm ơn các cơ quan liên quan của tỉnh và thành phố đã phối hợp, tận tụy làm việc và chuẩn bị điều kiện góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX. Xin kính chúc các vị Đại biểu khách quý; các vị Đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thế cử tri và Nhân dân trong tỉnh, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

 Xin trân trọng cảm ơn!