Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi tại kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVIII

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi tại kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVIII
Chiều ngày 08/12/2020, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ mười tám, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã bế mạc. Cổng Thông tin điện tử tỉnh  giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi.

        Kính thưa đồng chí Lê Thị Thuỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.       

         Kính thưa các vị đại biểu khách; thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh;

        Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Sau 2 ngày làm việc tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu, kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và đã tiến hành thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của HĐND tỉnh; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe, xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Qua xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo của Thường trực, của các Ban HĐND tỉnh và xác định:

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động của mình; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động nhất là hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, thảo luận và chất vấn. Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc  tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Các đại biểu HĐND tỉnh cần thường xuyên nghiên cứu, nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân theo quy định của pháp luật.

HĐND tỉnh đã nghe Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVIII.

Kỳ họp đã tiến hành các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn theo tinh thần đổi mới; các ý kiến thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn nhìn chung rõ ràng ngắn gọn và đã nêu cụ thể những tồn tại, bất cập và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND, của các thành viên UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trước cử tri và nhân dân. HĐND tỉnh cũng đã nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua toàn bộ Nghị quyết theo chương trình đã đề ra với nhiều Nghị quyết quan trọng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động của các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

IMG_1141.jpg

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu bế mạc kỳ họp

Kính thưa các vị đại biểu! thưa cử tri và Nhân dân!

Nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, HĐND tỉnh đã thông qua các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Trung ương Đảng, của Quốc hội và của Chính phủ, đó là: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, quyết liệt phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Hai là: Tập trung chỉ đạo phát triển các lĩnh vực kinh tế, trong đó tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi, phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn, hiệu quả; quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung thu hút, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để khởi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung xây dựng thị xã Duy Tiên. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án, trọng tâm là các dự án trọng điểm, dự án hoàn thành trong năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô Hồng Đức, dự án cụm cảng Yên Lệnh.

Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, hạn chế nợ đọng ngân sách; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2021 để đảm bảo cân đối thu, chi của tỉnh. Điều hành quản lý chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả;

Ba là: Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chỉ đạo tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế các kỳ thi năm 2021. Chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ và dân số trong tình hình mới. Thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội.

Bốn là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững. Tập trung giải quyết các vấn đề về xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn, chất thải chăn nuôi, môi trường khu, cụm công nghiệp, môi trường khu vực Tây Đáy, môi trường sông Nhuệ - Đáy, sông Châu. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị; cải thiện có hiệu quả các chỉ số PCI, PAR so với năm 2020. Tiếp tục triển khai trung tâm điều hành thông minh của tỉnh; các chương trình, đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Năm là: Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung phòng, chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông. Chỉ đạo tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời đơn thư và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân!

Kỳ họp thứ mười tám của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng tăng thời gian thảo luận, thời gian trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu. Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh, nội dung trả lời, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh nhất là các Nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội....

HĐND tỉnh tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hànhĐảng bộ tỉnh; sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của cử tri và Nhân dân, tỉnh nhà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy. Cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố cùng toàn thể các quý vị đại biểu đã về dự và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng tại kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tin báo chí của Trung ương và địa phương đã dự và kịp thời đưa tin tuyên truyền về kỳ họp; cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp phục vụ tốt kỳ họp.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khoá XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn./.