Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu bế mạc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Bài phát biểu bế mạc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII
Sáng ngày 07/12/2018, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Hà Nam họp phiên bế mạc. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi tại kỳ họp.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,      

Kính thưa các vị đại biểu khách; thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh;

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Sau 2,5 ngày làm việc tích cực, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của các đại biểu, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các báo cáo trình tại kỳ họp và đã tiến hành thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2018.

HĐND tỉnh đã xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe, xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Qua xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với báo cáo của Thường trực, của các Ban HĐND tỉnh và xác định:

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh cần tích cực, chủ động hơn nữa trong hoạt động của mình; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động nhất là hoạt động giám sát chuyên đề, thảo luận và chất vấn. Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong thực hiện chức năng nhiệm vụ. Các đại biểu HĐND tỉnh cần thường xuyên nghiên cứu, nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân theo quy định của pháp luật.

HĐND tỉnh đã nghe Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền  năm 2018 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII.

bac-loi-sua.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Kỳ họp đã tiến hành các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn theo tinh thần đổi mới; các ý kiến thảo luận, (chất vấn và trả lời chất vấn) nhìn chung rõ ràng ngắn gọn và đã nêu cụ thể những tồn tại, bất cập và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, thể hiện trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND, của các thành viên UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trước cử tri và nhân dân. HĐND tỉnh cũng đã nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh tiếp thu, giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tại kỳ họp. HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua toàn bộ Nghị quyết theo chương trình đã đề ra với nhiều Nghị quyết quan trọng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động của các cấp, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu và kết quả của 25 chức danh đều đạt số phiếu tín nhiệm trở lên rất cao, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, kết quả, hiệu quả công việc đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ các chức danh của HĐND, UBND tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, thiếu sót để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đáp ứng yêu cầu và sự tín nhiệm của cử tri.

Kính thưa các vị đại biểu!

Nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, năm bản lề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, HĐND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Một là, Tích cực triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các kết luận về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các huyện, thành phố, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; khắc phục có hiệu quả những tồn tại hạn chế được chỉ ra; phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 đã đề ra: Tăng trưởng đạt từ 11% trở lên; thu cân đối ngân sách đạt trên 7.800 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu có thể tự cân đối ngân sách vào năm 2020. Thực hiện nghiêm quy định trong chi tiêu ngân sách; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới tất cả các xã trong tỉnh. Thực hiện hiệu quả chương trình phát triển đô thị và các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

- Hai là, Tiếp tục tập trung triển khai cụ thể hóa Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Hà Nam vào thực tiễn của từng địa phương; đẩy mạnh phát triển, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách trong quản lý đầu tư công, thu hút đầu tư xây dựng nông thôn mới và triển khai đề án xây dựng thí điểm xã nông thôn mới kiểu mẫu; phối hợp triển khai đề án xây dựng thí điểm trung tâm kết nối sản xuất với tiêu thụ, xuất khẩu nông sản an toàn Việt Nam khu vực phía Bắc tại tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, doanh nghiệp của các nước phát triển, đầu tư vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ.

 - Ba là, Tích cực nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh; duy trì thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường quản lý hoạt động của các doanh nghiệp theo pháp luật. Rà soát để phân loại, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoặc chấm dứt chủ trương, ưu đãi đầu tư, thu hồi đất các dự án vi phạm các Kết luận, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Bốn là, Triển khai quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn về thương mại dịch vụ của tỉnh; đặc biệt thực hiện nghiêm các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Khu du lịch Tam Chúc, đảm bảo chuẩn bị đủ các điều kiện tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2019 tại tỉnh.

- Năm là, Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường quản lý đầu tư trên địa bàn. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh, bổ sung đã được kỳ họp thông qua làm cơ sở để triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án. Rà soát, có phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Sáu là, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự đô thị, thu chi ngân sách. Tập trung thực hiện nghiêm các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đất đai, khoáng sản, môi trường…; Quyết liệt triển khai các giải pháp để xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải sinh hoạt ở nông thôn, chất thải chăn nuôi, môi trường khu, cụm công nghiệp, môi trường khu vực Tây sông Đáy…

- Bảy là, Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi phát triển Nhà ở cho công nhân và thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp. Đẩy nhanh các dự án nước sạch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước cung cấp cho sinh hoạt của người dân. Tiếp tục thu hút các Trường Đại học có chất lượng, các Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, các Bệnh viện về đầu tưu tại tỉnh.

- Tám là, Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các ngành, cấp với ngành trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 54 của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm của từng cơ quan, đơn vị; Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Các kết luận và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII.

- Chín là, Tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường đối thoại, chỉ đạo giải quyết đơn thư tại cơ sở, ổn định tình hình, quan tâm giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thực hiện nghiêm quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp đối thoại với người dân.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng tăng thời gian thảo luận, thời gian trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri và chất vấn của đại biểu. Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận sự tham gia tích cực của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các Ban HĐND, các cơ quan chuyên môn của UBND và các cơ quan hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp. Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND để triển khai thực hiện; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tích cực chuẩn bị các nội dung chưa trình thông qua tại kỳ họp này như: về thực hiện Quy hoạch giáo dục; việc giao biên chế; về danh mục lĩnh vực, địa bàn và cơ chế ưu đãi đối với các dự án thực hiện xã hội hóa và các cơ chế chính sách khác đảm bảo đáp ứng kịp thời việc triển  khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tiễn của địa phương. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, nội dung trả lời, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh; sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân, tỉnh nhà sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 Thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy. Cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đại diện các cơ quan Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố cùng toàn thể các quý vị đại biểu đã về dự và đóng góp nhiều ý kiến chất lượng tại kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tin báo chí của Trung ương và địa phương đã dự và kịp thời đưa tin tuyên truyền về kỳ họp; cảm ơn các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp phục vụ tốt kỳ họp.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ bảy  HĐND tỉnh khoá XVIII  nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!