Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi...

Tin theo lĩnh vực Kỷ niệm 70 năm ngày chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc  
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
Sáng ngày 07/6/2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các gương điển hình tiên tiến. Cổng Thông tin điện tử tỉnh xin đăng toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại buổi lễ.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Trước hết, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu khách quý; các bậc Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đặc biệt chào mừng 300 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hà Nam đã về dự lễ kỷ niệm. Xin trân trọng gửi đến các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đồng chí!

Cách đây 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc" nhằm động viên nhân dân ta “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm" và thực hiện thành công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thực hiện lời kêu gọi của Người, các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển rộng khắp, thôi thúc đồng bào và chiến sỹ cả nước hăng say lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống giặc đói; thi đua học tập xóa nạn mù chữ, chống giặc dốt và dũng cảm kiên cường trong chiến đấu diệt giặc ngoại xâm. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người đã trở thành một văn bản mang tính thời đại và hàm chứa sâu sắc tư tưởng, tình cảm, trí tuệ của con người Việt Nam, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; những người thi đua là những người yêu nước nhất", trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và giành được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh ực: Chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đối với nông nghiệp: Từ một vùng đất chiêm trũng, nông nghiệp tỉnh ta hiện nay đã phát triển khá toàn diện như: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, phát triển chăn nuôi; từ canh tác thuần lúa đã chuyển đổi sang trồng rau, củ, cây ăn quả và các cây trồng khác có hiệu quả cao hơn. Toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành xong việc dồn đổi ruộng đất. Hiện nay, bình quân mỗi hộ chỉ có từ 01-02 thửa. Chủ trương tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt; nhiều mô hình liên kết với các nhà doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị sản xuất được triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả, thay đổi dần tập quán canh tác, tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ. Diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh có 78/98 xã và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến năm nay sẽ có thêm 01 huyện nông thôn mới và thành phố Phủ Lý hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

bac-khang-dang-trong-bpb.jpg

Công nghiệp, thương mại - dịch vụ có bước phát triển mạnh với 08 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch, trong đó có 06 khu đã đi vào hoạt động cùng với thực hiện 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư, thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 738 dự án đầu tư có hiệu lực, trong đó có 207 dự án FDI với vốn đăng ký trên 2,38 tỷ USD. Nhiều công trình, dự án lớn đang được tập trung triển khai xây dựng tạo tiền đề để Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nhân lực và du lịch. Các chương trình phát triển đô thị được tập trung thực hiện, đã làm thay đổi bộ mặt của tỉnh.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng với quy mô ngày càng lớn. Thu ngân sách năm 2017 đạt gần 6.300 tỷ đồng (gấp gần 90 lần so với thời điểm tái lập tỉnh).

Những thành tựu về phát triển kinh tế là cơ sở quan trọng để tỉnh quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo được triển khai có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 3,28%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiếp tục có nhiều đổi mới đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, quyết liệt, bám sát cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, dân vận, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng... thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền. Vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy và đạt hiệu quả. Sự đồng thuận xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường.

Những thành tích đó có sự đóng góp to lớn của các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các đại biểu có mặt ở đây hôm nay.

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Các phong trào thi đua thời gian qua đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh. Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", các ngành, các cấp đều hưởng ứng tích cực, bằng nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, có tác động lan tỏa rộng khắp, liên tục trên tất cả các lĩnh vực.

Tiêu biểu là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Dạy tốt, học tốt", “Thi đua quyết thắng", “Vì an ninh Tổ quốc", “Dân vận khéo", đặc biệt là 03 phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"... đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm triển khai tích cực, được sự hưởng ứng sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, góp phần huy động được nhiều nguồn lực xã hội cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua thực tiễn các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan tỏa trong toàn tỉnh và trong cả nước. Những tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương ngày hôm nay là những tấm gương sáng, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và đạt kết quả tốt hơn.

Chúng ta thật sự xúc động trước những tấm gương sáng đã hết lòng vì cộng đồng, quan tâm đến những người có hoàn cảnh éo le, khó khăn. Chúng ta vui mừng khi nghe thành tích dạy và học của các thày giáo, cô giáo và các em học sinh; những gương của cán bộ, đảng viên, của các cán bộ công chức, viên chức, trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, của cựu chiến binh, lực lượng vũ trang... đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, ngày đêm lao động cần cù, sáng tạo, dám hy sinh, góp phần công sức của mình vì sự nghiệp giàu mạnh, bình yên của quê hương, đất nước.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân được tuyên dương trong buổi lễ trọng thể ngày hôm nay. Đồng thời đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được trong năm 2017 và những năm qua.

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Giành được danh hiệu, sự kính trọng và lòng yêu mến đã khó, nhưng giữ được danh hiệu, giữ được phong trào, giữ được lòng yêu mến còn khó hơn rất nhiều. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi tập thể, mỗi cá nhân được tuyên dương hôm nay không được chủ quan, thỏa mãn, mà phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một tấm gương sống có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền" và người cũng khẳng định: “Người tốt cũng quý như ngọn đèn, ánh sáng tỏa ra đến đâu là xua tan bóng tối đến đó cho nên ở đâu làm cho người tốt, việc tốt ngày càng nhiều thì hiện tượng tiêu cực ngày càng giảm bớt, xã hội ngày càng tiến lên". Lời dạy của Bác đến nay vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Thêm mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp là thiết thực góp phần xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp trong xã hội, góp phần làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhân dịp này, tôi đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh hãy tổ chức tốt các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp để khơi dậy lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc, thúc đẩy phong trào cách mạng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; để cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; làm cho phong trào thi đua yêu nước diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một động lực, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Xin chúc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta tiếp tục phát triển và giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn!