Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Sáng ngày 17/7/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang.

Kính thưa đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam!

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, LĐLĐ tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống, ôn lại những thành tích vẻ vang mà giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu khách quý về dự lễ kỷ niệm cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hà Nam lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất trong ngày vui hôm nay!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sự kiện Công đoàn Việt Nam được thành lập cách đây 90 năm là một dấu mốc quan trọng của phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tổ chức Công đoàn ra đời đồng nghĩa với việc giai cấp công nhân Việt Nam có tổ chức lãnh đạo, có một đoàn thể chính trị cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động. Trải qua chặng đường lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

bac-khang-pb.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi lễ

Cùng với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong cả nước, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn tỉnh Hà Nam đã từng bước lớn mạnh và có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước và sự phát triển của tỉnh. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã có 92.233 đoàn viên, tăng 4,4 lần so với thời điểm tái lập tỉnh năm 1997, chiếm 80,7% tổng số CNVCLĐ tại 1.122 công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, tổ chức Công đoàn trong tỉnh đã tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ vận động, tuyên truyền, giáo dục giữ vững tư tưởng cho người lao động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hăng say lao động sản xuất; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; không để xảy ra tình trạng công nhân ngừng việc, đình công. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trong điều kiện tỉnh ta đang đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nhất là tại các Khu công nghiệp.

Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm thực hiện, như: Tham gia cùng các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động, kịp thời có những kiến nghị, đề xuất về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc như: "Nhà ở mái ấm Công đoàn", "Tết sum vầy", "Tháng công nhân", "Vì lợi ích đoàn viên"... Công đoàn cũng đã phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo" gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Công tác tập hợp quần chúng, phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh được quan tâm; tổ chức công đoàn đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; đã có 1.928 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Có thể khẳng định, với vai trò là lực lượng trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đã và đang đóng góp những kết quả quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Hà Nam. Những kết quả đạt được trong thời gian qua, đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều tổ chức công đoàn và cá nhân các đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý; đặc biệt trong buổi lễ kỷ niệm trọng thể này, tổ chức Công đoàn tỉnh vinh dự được đón Huân chương Lao động hạng Nhất, đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn tỉnh Hà Nam.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tôi xin biểu dương và chúc mừng những thành tích, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn đối với quá trình phát triển của tỉnh Hà Nam những năm qua.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và của tỉnh, với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và việc thực hiện các hiệp định tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA)... sẽ mang lại những thời cơ, thuận lợi mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với đội ngũ CNVCLĐ. Thực tế đó đòi hỏi tổ chức Công đoàn các cấp tỉnh Hà Nam phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khả năng tư duy, sức sáng tạo của đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động tỉnh nhà để cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Để đáp ứng các yêu cầu đó, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị tổ chức Công đoàn trong tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy những ưu điểm và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Thực hiện tốt công tác tuyền truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Luật Lao động, Luật Công đoàn;... giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ, nắm chắc quyền lợi, nghĩa vụ của bản thân, từ đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, rèn luyện tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

Hai là: Thực hiện tốt vai trò, chức năng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn; nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về cải cách tiền lương, chính sách bảo hiểm,... với các hoạt động cụ thể, thực chất. Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động. Phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của công đoàn các cấp trong tham gia quản lý, phản biện xã hội. Phối hợp thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, nhất là trong các lĩnh vực: thu nhập, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn lao động...

Ba là: Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm từng ngành, địa phương và cơ sở; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền phát động sâu rộng các phong trào thi đua, các mô hình hay, hiệu quả; động viên đông đảo đoàn viên, công nhân lao động phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội.

Bốn là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06, ngày 11/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng với việc củng cố, nâng cao chất lượng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp để thu hút được đông đảo công nhân lao động trong tất cả các thành phần kinh tế, nhất là thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia, bao gồm khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh; xứng đáng là nòng cốt trong khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm là: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp đoàn viên; trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, công nhân viên chức lao động tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa XII; trong đó, tập trung rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại các đầu mối bên trong cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp trực thuộc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân lao động để bổ sung cho Đảng những cán bộ xuất sắc trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, góp phần tăng cường sức mạnh giai cấp công nhân, tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; cùng với việc tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, truyền thống của quê hương Hà Nam; cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và Công đoàn tỉnh sẽ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo tỉnh Hà Nam, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố bạn đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Hà Nam trong những năm qua. Mong rằng, trong thời gian tới, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của các đồng chí.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động trong tỉnh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc phong trào công nhân viên chức lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Hà Nam ngày càng phát triển lên tầm cao mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn tin tưởng giao cho.

Xin trân trọng cảm ơn!