Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông tại lễ đón nhận huyện Thanh Liêm đạt chuẩn nông thôn mới, Huân ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh  
Bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông tại lễ đón nhận huyện Thanh Liêm đạt chuẩn nông thôn mới, Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước
Sáng ngày 21/12/2019, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, Huân chương Lao động Hạng Ba. Cổng Thông tin điện tử tỉnh giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi lễ.

Kính thưa đồng chí: Đào Việt Trung - Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;

Kính thưa đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương;

 Kính thưa các vị đại biểu và toàn thể hội nghị!

Hôm nay, chúng ta vui mừng có mặt tại đây dự lễ công bố, đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Thanh Liêm và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước. Về dự buổi lễ, thay mặt Tỉnh ủy HĐND, UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới các quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Thanh Liêm lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.

IMG_2646.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông phát biểu tại buổi lễ​

Kính thưa các vị đại biểu;

Thưa toàn thể nhân dân!

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các  nghị quyết, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, trong đó xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói,  giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập của khu vực nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch, đẹp hơn. Các chương trình, đề án, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả. Kinh tế của tỉnh giữ mức tăng trưởng ổn định trên 11,4%/ năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; số hộ nghèo giảm, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có có 98/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 04 huyện, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có huyện Thanh Liêm.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể nhân dân!

Với huyện Thanh Liêm, trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, là huyện có xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm đã đoàn kết, cố gắng, nỗ lực vươn lên và đạt được những kết quả tích cực, rất đáng tự hào. Năm 2019 có 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội của huyện đạt và vượt kế hoạch, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; hạ tầng về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục...  được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất mới có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả kinh tế; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề có bước phát triển đã tạo thêm nhiều việc làm và đem lại thu nhập cho người dân địa phương. Số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm nhanh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện và nâng cao, đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả tỉnh trong chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba và hôm nay, huyện Thanh Liêm trang trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua.

Tại buổi lễ này, tôi xin trân trọng cảm ơn Chính phủ và các ban, bộ, ngành trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Hà Nam, huyện thanh niên trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ trong thời gian tới.

Thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể nhân dân!

Để giữ vững những kết quả đã đạt được, phấn đấu đạt những thành quả cao hơn nữa trong thời gian tới, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới mới theo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, trong đó cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới".

2. Chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo phù hợp với quy hoạch; tăng cường phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm. Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn đến đến 2020, định hướng đến năm 2030 đã phê duyệt.

3. Bám sát định hướng phát triển của tỉnh, tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, đề án đề ra, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn để phát triển. Chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển công nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng nông thôn kiểu mẫu; kết hợp chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi".

5. Tập trung tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư; thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục rà soát, có kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng các khu dân cư tư đô thị, khu dân cư tại các xã, thị trấn.

Với kết quả đã đạt được, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Liêm sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng huyện Thanh Liêm ngày càng phát triển; thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh.

Cuối cùng, nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2020, xin chúc các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Thanh Liêm mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Xin trân trọng cảm ơn!


Tin liên quan