Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bài phát biểu khai mạc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII

Tin tức - Sự kiện Tin hoạt động của Lãnh đạo Tỉnh  
Bài phát biểu khai mạc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII
Sáng ngày 05/12/2018, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh Hà Nam chính thức khai mạc, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi tại kỳ họp.

 Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ;

Kính thưa các vị đại biểu khách,

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh;

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018, hôm nay, HĐND tỉnh Hà Nam khoá 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ bảy- kỳ họp cuối năm 2018.

Về dự kỳ họp, tôi trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh

Các đồng chí Ủy viên: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị Đại biểu Quốc hội - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư các huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa 18 cùng các cơ quan thông tin, báo chí của trung ương và địa phương đã về dự kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách và các vị đại biểu HĐND tỉnh về dự kỳ họp. Xin gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thắng lợi. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

bac-loi-sua-2-bpb.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi phát biểu khai mạc tại kỳ họp

Kính thưa các vị đại biểu! Thưa cử tri và nhân dân

Năm 2018, là năm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã và đang quyết tâm, nỗ lực trong tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng khá (đạt 11,5%, vượt kế hoạch). Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư; xuất khẩu tăng cao. Thu ngân sách đạt kết quả tốt. Văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Cải cách hành chính có nhiều chuyển biến. Đời sống nhân dân ổn định, có mặt được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn những tồn tại, hạn chế: giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn khó khăn, triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, dự án chậm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại - dịch vụ...; hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực (đất đai, khoáng sản, môi trường, xử lý xe quá tải trọng...) còn hạn chế; việc giải quyết những vấn đề tồn tại gây bức xúc trong nhân dân có lúc, có nơi còn chậm, hiệu quả thấp. Cải cách hành chính đã có chuyển biến tích cực song chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân chậm được cải thiện…

Trước tình hình đó, năm 2019 và những năm tiếp theo đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng; có những giải pháp quyết liệt, đột phá để đảm bảo duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững, tạo chuyển biến rõ rệt về tái cơ cấu kinh tế, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành gắn với thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa 12 của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019. Những kết quả đạt được trong năm 2019 sẽ góp phần quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Để đáp ứng các yêu cầu trên và thực hiện các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa 18 gồm những nội dung chủ yếu sau:

Một là, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; xem xét, thảo luận và thông qua hơn  20 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, nội vụ, quy hoạch và các cơ chế chính sách có liên quan. Các dự thảo nghị quyết được xem xét tại kỳ họp lần này đều là những nội dung quan trọng được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách của Nhà nước, các chủ trương, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống dân sinh; đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…;

Hai là, HĐND tỉnh nghe Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh; nghe UBND tỉnh và các cơ quan chức năng báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh.

Ba là, HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND đối với các thành viên UBND tỉnh, tập trung vào nội dung được đông đảo cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm. Trong đó có việc thiết lập số điện thoại để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Bốn là, ngoài những nội dung của kỳ họp thường lệ, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, các văn bản pháp luật có liên quan và thực hiện chủ trương của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành kiện toàn một số chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thực hiện nội dung giám sát quan trọng, đó là tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVIII bầu để thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Trên cơ sở lắng nghe ý kiến cử tri và từ thực tiễn theo dõi, giám sát của mình, mỗi đại biểu HĐND sẽ thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, công tâm và khách quan.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân!

Trong thời gian qua, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tích cực chủ động, phối hợp, chuẩn bị nội dung của kỳ họp thứ bảy. Các dự thảo nghị quyết, báo cáo, tờ trình đã được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm chất lượng.

Để góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hữu quan, tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể tại Hội trường, nhất là phiên chất vấn và trả lời chất vấn để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Việc trả lời phải được chuẩn bị kỹ, đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm và các đại biểu có ý kiến; các giải pháp khắc phục đưa ra phải rõ ràng, có lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân!

Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVIII có khối lượng công việc khá lớn, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII.

Xin trân trọng cảm ơn!