Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hà Nam tổ chức phiên họp lần thứ nhất

Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hà Nam tổ chức phiên họp lần thứ nhất
Chiều ngày 24/3/2021, tại Thành phố Phủ Lý, Ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV – Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hà Nam tổ chức phiên họp lần thứ nhất, để triển khai một số nhiệm vụ của Ban trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – UVBTV tỉnh ủy – Bí thư thành ủy –Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV- Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Hà Nam chủ trì hội nghị.