Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh
Chiều 2/6, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 47, nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chương trình, nội dung trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII.

​Chiều 2/6, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 47, nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chương trình, nội dung trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII. 

thuong_vu-17_48_21_513.jpg
Các đại biểu dự hội nghị BTV Tỉnh ủy

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII (tổ chức vào sáng 10/6). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình gồm: Tờ trình, dự thảo về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

BCH Đảng bộ tỉnh cũng đã thảo luận và nhất trí với nội dung đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công bao gồm 21 dự án (7 dự án giao thông, 13 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, 1 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo) với tổng mức đầu tư dự kiến trên 4 nghìn 600 tỷ đồng…

bi_thu-17_50_33_206.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viênTrung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí với báo cáo đề xuất của Đảng đoàn HĐND tỉnh về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh. Đối với báo cáo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về nghị quyết chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, BCH Đảng bộ tỉnh đồng ý về chủ trương. Với các dự án khác, UBND tỉnh cần chỉ đạo rà soát lại và đảm bảo cơ cấu được nguồn vốn, chỉ phê duyệt đầu tư khi xác định được hiệu quả của dự án. Về nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 20ha đất rừng phòng hộ, dự án chuyển mục đích sử dụng 50ha đất rừng sản xuất năm 2020 trên địa bàn tỉnh giao Ban cán sự Đảng chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, đảm bảo việc thu hồi, sử dụng đất đúng mục tiêu, đúng đối tượng, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh hoàn tất các nội dung, tờ trình trình tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVIII.

Trước đó, đầu giờ buổi chiều cùng ngày, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 183, nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo chương trình, nội dung trình tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh khóa XVIII.

https://www.baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-nghe-bao-cao-noi-dung-chuong-trinh-ky-hop-lan-thu-15-hdnd-tinh-23300.html


Theo Báo Hà Nam điện tử