Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021
Chiều ngày 09/7/2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_8568.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên BCĐ 35 tỉnh; thành viên tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 tỉnh…

Theo báo cáo tại hội nghị, 06 tháng đầu năm, các cơ quan thành viên BCĐ 35 tỉnh, BCĐ 35 các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung đẩy mạnh triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc tương tác giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị như Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Hà Nam, Thành ủy Phủ Lý, Thị ủy Duy Tiên, Huyện ủy Kim Bảng… làm tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin chính thống về tình hình bệnh dịch Covid-19 tới người dân, chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận như: Xuyên tạc tình hình nội bộ Đảng, bôi nhọ, vu cáo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kêu gọi thay đổi chế độ chính trị, xuyên tạc công tác tổ chức Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Một số đơn vị đã duy trì có hiệu quả các tài khoản của cơ quan, đơn vị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; phân tích nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

06 tháng cuối năm 2021, BCĐ 35 tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Các cơ quan là thành viên BCĐ 35 tỉnh, BCĐ 35 cấp huyện và tương đương tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ được phân công, đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo kế hoạch. Xây dựng chương trình trọng tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giai đoạn 2021-2025. Chủ động đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh vi phạm, phát tán tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tập trung nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tình hình cán bộ, đảng viên; các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời báo cáo BCĐ 35 tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với kiện toàn bộ máy cơ quan nhà nước các cấp, về vấn đề dư luận quan tâm (dịch bệnh Covid-19, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án…). Làm tốt công tác phối hợp, chủ động nắm tình hình, phát hiện, quản lý các đối tượng chống phá chính trị. Thường xuyên rà soát nắm tình hình trên không gian mạng để phối hợp ngăn chặn, đấu tranh... Cùng đó, các cơ quan, đơn vị tăng cường tin, bài, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực. Thành lập, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các trang web, chuyên mục, fanpage. Phấn đấu 100% các ngành thành viên BCĐ 35 tỉnh, BCĐ 35 cấp huyện có ít nhất 1 tài khoản của cơ quan, đơn vị trên mạng xã hội tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; rà soát, sàng lọc các tài khoản mạng xã hội của các đối tượng chống đối trên địa bàn, các tài khoản ở nơi khác đưa tin sai sự thật về Hà Nam để tập trung đấu tranh phản bác, gỡ bỏ; nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ 35 các cấp…

IMG_8567.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  - Trưởng BCĐ 35 tỉnh Đinh Thị Lụa kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ 35 tỉnh Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, 06 tháng cuối năm, đứng trước nhiều khó khăn, phức tạp như: Tình hình bệnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, đời sống của người dân, doanh nghiệp, vấn đề biển, đảo, các bất cập trong sử dụng mạng xã hội… do vậy thành viên BCĐ 35 tỉnh tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; tiếp tục lan tỏa những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ,đảng viên báo cáo cơ quan thường trực để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền; bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 Trung ương, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị kịp thời thông tin, phản bác, giải quyết, gỡ bỏ thông tin liên quan đến các quan điểm sai trái thù địch. Các cơ quan báo chí, Trường Chính trị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh đẩy mạnh tuyên truyền về các thành tựu của đất nước, của tỉnh, gương người tốt, việc tốt, chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước tới cán bộ, nhân dân. Bên cạnh đó duy trì, nâng cao các chuyên trang, chuyên mục, chia sẻ thông tin chính thống trên các trang mạng xã hội; đổi mới nội dung chương trình giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên, lồng ghép đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các thành viên BCĐ 35 tỉnh, tổ giúp việc BCĐ phát huy vai trò, trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới công tác giao ban, nắm tình hình nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.