Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021
Chiều ngày 14/01/2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ 35 tỉnh chủ trì hội nghị.
IMG_3412.jpg
Các đại biểu dự hội nghị
Dự hội nghị còn có bà Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phó Trưởng BCĐ 35 tỉnh; thành viên BCĐ 35 tỉnh…
IMG_3409.jpg
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Thị Thanh Hà trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, các cơ quan thành viên BCĐ 35 tỉnh, BCĐ 35 các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tập trung đẩy mạnh đồng bộ các biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc tương tác giữa các lực lượng trong đấu tranh, phản bác bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị làm tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin chính thống về tình hình bệnh dịch Covid-19 tới người dân, chủ động phản bác những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận về bệnh dịch xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Thành lập, duy trì có hiệu quả các tài khoản của cơ quan, đơn vị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên BCĐ 35 tỉnh đã làm rõ những kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất kinh nghiệm, giải pháp nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Năm 2021, BCĐ 35 tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung nắm chắc tình hình, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, ​thù địch, thông tin xấu độc; thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị, âm mưu, thủ đoạn, tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng… của đất nước, của tỉnh; tăng cường lãnh đạo, quản lý, định hướng công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật; nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ 35, tổ thư ký giúp việc, nhóm chuyên gia, lực lượng cộng tác viên các cấp.

IMG_3430.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa yêu cầu: Thành viên BCĐ 35 tỉnh tập trung nắm tình hình dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ đảng viên, báo cáo cơ quan thường trực để tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, tuyên truyền; tăng cường thông tin, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan tăng cường phối hợp tuyên truyền, nhất là với học sinh, sinh viên; chủ động kiểm tra, gỡ bỏ, rà soát thông tin xấu độc trên các trang mạng xã hội. Các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu của đất nước, của tỉnh, gương người tốt, việc tốt, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; duy trì, nâng cao các chuyên trang, chuyên mục, chia sẻ thông tin chính thống trên các trang mạng xã hội; đổi mới nội dung chương trình giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, lồng ghép đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị thành viên BCĐ 35 tỉnh, tổ giúp việc BCĐ phát huy vai trò, trách nhiệm, các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới công tác giao ban, nắm tình hình nhằm thực hiện tốt công tác đấu tranh​, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.