Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021
Sáng ngày 15/01/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_2065.jpg
Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị còn có ông Đặng Đình Thoảng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; bà Trần Thị Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo…

Năm 2020, công tác CCHC được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đầy đủ nội dung, đảm bảo chương trình, kế hoạch đề ra và có chuyển biến tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nhất là người đứng đầu trong thực hiện CCHC được nâng lên. Các cấp, ngành huy động được nguồn lực để củng cố, bổ sung trang thiết bị thực hiện Đề án chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, ngành tiếp tục được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết, quy trình giải quyết. Năm 2020, toàn tỉnh ban hành 19 quyết định công bố TTHC với 544 thủ tục; cắt giảm 329/355 thủ tục ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế đạt 92,67%. Đội ngũ CBCCVC từng bước có số lượng, cơ cấu hợp lý, trình độ chuyên môn được nâng lên, đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Tính đến hết tháng 10/2020, tỉnh đã thực hiện tinh giản biên chế 76 trường hợp. Tổng kinh phí chi trả cho các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế năm 2020 là trên 8,7 tỷ đồng.

Cải cách tài chính công đạt kết quả tích cực. Khung kiến trúc chính quyền điện tử được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả. Năm 2020, toàn tỉnh có tổng số 1.980 bộ TTHC, trong đó dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 595 bộ (chiếm 30,1%), dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 1.226 bộ (chiếm 61,9%). Tỉnh duy trì thường xuyên việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Về Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năm 2019, Hà Nam đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, nằm trong nhóm 16 tỉnh đạt điểm cao nhất. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm điều hành khá của cả nước.

Năm 2021, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tiếp tục thực hiện CCHC trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng đến hiện đại hóa nền hành chính, cải cách TTHC, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng CBCCVC người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; cải cách mạnh mẽ các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết giữa các ngành, các cấp theo hướng minh bạch, gọn nhẹ, đơn giản; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai đồng bộ, thống nhất, chất lượng và hiệu quả. Phấn đấu nâng điểm các chỉ số: PCI, PAPI, CCHC (PAR INDEX), sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh đứng ở nhóm 20 đến 25 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao trong cả nước.

IMG_2073.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Trương Quốc Huy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại từ nhiều năm qua. Trong đó, chú trọng rà soát, đơn giản hóa TTHC, giải quyết tình trạng chồng chéo trong quy trình giải quyết TTHC liên thông giữa các sở, ngành, địa phương, đảm bảo thông thoáng, tinh gọn, nhanh chóng. Các sở, ngành, địa phương cần nhanh chóng đưa tối thiểu 3 TTHC ngành dọc có nhiều hồ sơ phát sinh ra giải quyết tại bộ phận “một cửa", không chỉ tiện cho đơn vị, còn lợi cho dân. Chú trọng nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC. Nâng cao tính chủ động trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị khi thực hiện những cơ chế đã ban hành.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Nội vụ phối hợp cùng các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tập huấn cho CBCC tại các xã, phường, thị trấn về ứng dụng CNTT, sử dụng Phần mềm quản lý văn bản điều hành trong xử lý công việc, cần thiết “Cầm tay chỉ việc" để đội ngũ này nắm vững kiến thức, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, hiệu quả công việc. Tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý văn bản điều hành để triển khai liên thông 4 cấp, đảm bảo theo dõi được luồng xử lý văn bản và tăng cường tích hợp ứng dụng chữ ký số trên phần mềm. Đề nghị trang bị thêm cho cấp xã máy quét, máy tính, nâng cấp mạng lưới Internet giúp việc trích xuất hồ sơ thuận lợi, dễ dàng hơn. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm tra đột xuất công tác CCHC tại các cấp, ngành; làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị; tiến hành thanh tra công vụ, đánh giá hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả ở xã, phường, thị trấn. Chú trọng công tác truyền thông về CCHC, cải cách TTHC qua phương tiện thông tin đại chúng, góp phần định hướng người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, xây dựng môi trường hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng đến phục vụ tốt người dân, tổ chức, doanh nghiệp./.