Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin theo lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy lợi  
Ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 21/5/2024, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.