Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo ch...

Tin theo lĩnh vực Thông tin và truyền thông  
Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Xem chi tiết Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND tại đây​!