Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam kèm theo Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND.
Xem chi tiết tại đây!​ 22.QDQP_0001.pdf
Tin liên quan