Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Ban hành quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 30/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem chi tiết Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND tại đây! QĐ 40.pdf