Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ n...

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Chiều ngày 30/12/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

IMG_1709.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có ông Trần Xuân Dưỡng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Kiên - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh; các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh; cán bộ, nhân viên thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh…

 Năm 2020, Ban quản lý các KCN tỉnh đã phối hợp hiệu quả với các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các KCN trên địa bàn tỉnh. Chất lượng dịch vụ cung cấp cho các doanh nghiệp trong KCN cũng được quan tâm thực hiện đảm bảo chất lượng ngày càng nâng lên. Trong năm, thu hút được 43 dự án, trong đó có 28 dự án FDI và 14 dự án trong nước. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 689,7 triệu USD và 2.599,5 tỷ đồng đầu tư vào các KCN, đạt 144% kế hoạch đề ra và là một trong 10 tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư trực tiếp cao nhất cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong KCN năm 2020 ước đạt 110.690 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2019. Thu ngân sách nhà nước đạt 4.271 tỷ đồng đạt 105% kế hoạch năm; mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, nhưng sản lượng của các sản phẩm sản xuất chủ yếu trong các KCN đều đạt theo kế hoạch. Số lao động đang làm việc tại các KCN là 67.795 lao động. Chế độ chính sách cho người lao động ngày càng được thực hiện tốt.​

IMG_1715.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng đánh giá cao những kết quả của Ban Quản lý các KCN tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn đặt ra trong năm 2021, để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý các KCN tỉnh, các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ các KCN, nhất là KCN mới để sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thu hút đầu tư, tập trung thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai minh bạch, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp; tiếp tục tuyên truyền vận động các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quan tâm quyết liệt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách cho người lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định của doanh nghiệp và của tỉnh. 

IMG_1724.jpg
Tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng

IMG_1731.jpg

Tập thể, cá nhân được Ban Quản lý các KCN tỉnh khen thưởng

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân được Ban Quản lý các KCN tỉnh khen thưởng./.