Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Tin theo lĩnh vực Kế hoạch, tài chính, ngân sách  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Chiều ngày 11/5/2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành chức năng và đại diện các huyện, thị xã, thành phố Phủ Lý.
btv-tinh-uy-cho-y-kien-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-tru-56-2.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, dự kiến trong giai đoạn 2021 - 2025: Vốn Trung ương đầu tư 14.318.228 triệu đồng; vốn tỉnh dự kiến 18.213.638 triệu đồng, trong đó tỉnh quản lý hơn 9.739 tỷ đồng, huyện, xã quản lý 8.474 tỷ đồng.

Về dự kiến giải ngân, vốn Trung ương trong nước, dự kiến bố trí cho 03 dự án trọng điểm liên kết vùng (gồm Tam Chúc, cầu Tân Lang và đường vành đai 4 - 5, đường qua Khu công nghiệp Thái Hà). Vốn ngân sách Trung ương, vốn nước ngoài bố trí 03 dự án chuyển tiếp, 02 dự án khởi công mới.

Đối với nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý đầu tư: Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; bố trí các dự án do tỉnh quản lý; trả gốc vay vốn ODA; khởi công xây dựng các công trình mới…

btv-tinh-uy-cho-y-kien-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-tru-56-3.jpg
Đồng chí Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu có ý kiến tập trung vào một số nội dung: UBND tỉnh cần xác định rõ công trình nào quan trọng, cấp bách đầu tư trước, đặc biệt là quan tâm đến các công trình bảo đảm an ninh quốc phòng, công trình thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế trong vùng phát triển và cải thiện đời sống dân sinh; xây dựng dự nguồn đầu tư, tỉnh cần xác định rõ các nguồn đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương và phù hợp với thị trường bất động sản; xây dựng đường kết nối QL21A với 21B trên địa bàn huyện Bình Lục, xây dựng một số cụm trường ở Bình Lục; xây dựng các cụm trường phục vụ học sinh ở gần các khu công nghiệp; xây dưng đường T1 và trung tâm hành chính công huyện Thanh Liêm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, ưu tiên đầu tư công trình cấp bách, công trình phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, công trình trọng điểm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tỉnh cũng ưu tiên đầu tư công trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở những địa phương khó khăn.

Căn cứ vào ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và các ngành, địa phương, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền xem xét. 

​https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/btv-tinh-uy-cho-y-kien-ve-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025- 9637.html


Theo Báo Hà Nam điện tử