Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh và các nội dung v...

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh và các nội dung về kinh tế - xã hội theo thẩm quyền
Chiều ngày 19/11/2021, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh; Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050; cho chủ trương các nội dung về kinh tế - xã hội (KT-XH) theo thẩm quyền và một số nội dung về công tác cán bộ. Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_7765.jpg 

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh. Theo đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày (từ 06/12 - 08/12/2021). Kỳ họp sẽ nghe các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo của HĐND tỉnh. Dự kiến tại kỳ họp sẽ xem xét 22 tờ trình và dự thảo nghị quyết (NQ) quan trọng thuộc các lĩnh vực phát triển KT-XH và 04 tờ trình, dự thảo NQ về công tác HĐND. Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường về các báo cáo, tờ trình và dự thảo NQ; chất vấn và trả lời chất vấn; trả lời ý kiến và kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp.

Đối với các dự thảo NQ của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022; nhiệm vụ phát triển KT-XH 05 năm 2021-2025, trên cơ sở chỉ tiêu Chính phủ giao về thực hiện tự cân đối thu, chi ngân sách năm 2022, BTV đã thảo luận, đề nghị nghiên cứu kỹ một số chỉ tiêu trong NQ. Trong đó chú trọng ưu tiên tập trung vốn trả nợ đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ đối với các dự án đã hoàn thành; xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu về KT -XH trong các NQ. Đồng thời, có giải pháp quyết liệt, cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý cụm công nghiệp; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ...

 DSC08948.jpg

​Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy kết luận hội nghị

Kết luận các nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh: BTV Tỉnh ủy thống nhất với nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh. Đối với các nhóm tờ trình và dự thảo NQ trình tại kỳ họp, BTV Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, rà soát lại các chỉ tiêu, đảm bảo các tờ trình, NQ theo đúng quy định, Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định lại, hoàn chỉnh để BTV Tỉnh ủy xem xét, trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đối với các dự thảo NQ của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022 và nhiệm vụ phát triển KT-XH 05 năm 2021 - 2025, cần bám sát chỉ tiêu NQ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và một số chỉ tiêu của trung ương có thay đổi để điều chỉnh phù hợp, chú ý một số chỉ tiêu còn khó khăn như: Xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, xử lý nước thải trong các cụm công nghiệp, số giường bệnh và bệnh nhân, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phải bám sát các quy định của pháp luật, tính toán bố trí nguồn vốn đảm bảo vừa xử lý được nợ đọng các dự án đã hoàn thành, vừa có nguồn lực để đầu tư phát triển KT-XH, báo cáo BTV Tỉnh ủy.

Thảo luận, cho ý kiến về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn năm 2050; kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025, các đại biểu nhất trí với Dự thảo báo cáo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy lưu ý trong giai đoạn phát triển 2021-2030 cần tập trung mạnh phát triển hạ tầng giao thông; tập trung cao độ quy hoạch Đại học Nam Cao; tăng cường hơn quản lý tài nguyên đất đai, phát huy văn hóa truyền thống của Hà Nam. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh hoàn chỉnh báo cáo Quy hoạch xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gửi xin ý kiến các bộ, ngành trung ương. Đối với kế hoạch sử dụng đất sẽ điều chỉnh chỉ tiêu diện tích đất nông nghiệp tới năm 2025 để báo cáo trung ương.

BTV Tỉnh ủy nhất trí cho chủ trương triển khai các nội dung công việc, hồ sơ thủ tục liên quan đến công tác quy hoạch, thành lập các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy hoạch và đầu tư xây dựng các sân golf trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cụm cảng Yên Lệnh Hà Nam tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên.

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến một số nội dung: Đề án về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tuyển dụng cán bộ công chức khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Chương trình công tác; Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2022 của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của BTV Tỉnh ủy./.