Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng
Sáng ngày 15/3/2023, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Huyện ủy Kim Bảng về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

IMG_0005.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Ủy viên BTV Huyện ủy Kim Bảng…

Báo cáo của Huyện ủy Kim Bảng tại hội nghị cho thấy: Trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, BTV, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa NQ Đại hội XIII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; các NQ chuyên đề, chương trình, đề án...  của Tỉnh ủy, Huyện ủy sát với thực tế của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Huyện ủy Kim Bảng đã xây dựng 10 mô hình cấp huyện, 196 mô hình cấp cơ sở về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ; kết nạp được 526 đảng viên mới, phát triển 03 tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 268 tổ chức đảng và 222 đảng viên; giám sát đối với 142 tổ chức và 63 đảng viên, giám sát 141 tổ chức đảng cấp dưới. Qua kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn thư tố cáo đã thi hành kỷ luật 84 đảng viên vi phạm. Hoạt động của HĐND các cấp có nhiều đổi mới, công tác quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả.

Về phát triển kinh tế - xã hội, BTV, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra, trong đó có 06/15 chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt. Cơ cấu kinh tế đến năm 2022: Tỷ trọng ngành nông, lâm thủy sản chiếm 6,7% (mục tiêu đại hội 49%); tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 66% (mục tiêu đại hôi 61,8%). GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 102,9 triệu đồng, đạt 74,5% mục tiêu đại hội; thu nhập bình quân đầu người theo điều tra mức sống đạt 67,1 triệu đồng, đạt 70,6% mục tiêu đại hội. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện quản lý năm 2021 đạt 1.248,8 tỷ đồng, năm 2022  đạt 1.274,6 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2021 - 2022 tăng 2,06%/ năm (mục tiêu đại hội tăng bình quân 10%/ năm, đến năm 2025 đạt 1.100 tỷ đồng). Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững...

IMG_0021.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những những tồn tại, hạn chế và đưa ra một số giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng… để BTV, BCH Đảng bộ huyện Kim Bảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả trong nửa nhiệm kỳ tới.  IMG_0009.jpg

​Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy  phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy đánh giá cao kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI của BTV, BCH Đảng bộ huyện Kim Bảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV, BCH Đảng bộ huyện Kim Bảng  khắc phục tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Quan điểm của tỉnh là không điều chỉnh chỉ tiêu, qua buổi làm việc, huyện Kim Bảng cần tập trung đánh giá cụ thể, chi tiết bám sát các nghị quyết, các chuyên đề theo từng lĩnh vực được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ để có những định hướng trong nửa nhiệm kỳ tới. Trong công tác xây dựng Đảng cần tập trung tăng cường công tác kiểm tra giám sát, ngăn chặn kịp thời những sai phạm xảy ra, phát huy quy chế dân chủ trong công tác tiếp dân. Về phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; củng cố nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thi công các công trình, dự án trên địa bàn; đầu tư xây các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án; quan tâm kết nối các điểm du lịch với các khu thể thao; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử… Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện Kim Bảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh giao các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp, tháo gỡ những khó khăn để huyện Kim Bảng thực hiện tốt các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ tới, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển./.

Phạm Nga