Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phủ Lý
Sáng ngày 17/3/2023, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy Phủ Lý về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

IMG_0012.jpg

Các đại biểu dự hội nghị

Cùng dự còn có các đồng chí: Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan;  BTV Thành ủy Phủ Lý…

 Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, BTV Thành ủy Phủ Lý đã đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt thuận lợi, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác. BTV Thành ủy Phủ Lý đã triển khai đầy đủ, kịp thời các NQ, chỉ thị, kết luận, chương trình, đề án của trung ương, của tỉnh với nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tế; có phân công cụ thể trách nhiệm cho tập thể và cá nhân. Thường trực Thành ủy, BTV, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác chỉ đạo có nhiều đổi mới, quyết liệt, nhất là những vấn đề khó, phức tạp. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác quán triệt, triển khai NQ Trung ương 4 khóa XII, khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được thực hiện nghiêm túc đã góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 69 lượt tổ chức đảng và 60 đảng viên; giám sát chuyên đề 67 lượt tổ chức đảng và 62 đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 IMG_0017.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Đình Thoảng phát biểu tại hội nghị

Kinh tế - xã hội của thành phố cơ bản ổn định và có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và xấp xỉ đạt mục tiêu kế hoạch đến năm 2025; nhiều chỉ tiêu đạt khá và có triển vọng hoàn thành và vượt mức kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 83,41 triệu đồng/người/năm, đạt 100,12% so với chỉ tiêu NQ. Tổng vốn đầu tư năm 2022 đạt 17.308 tỷ đồng, đạt 100,63% so với chỉ tiêu NQ. Thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 1.616,01 tỷ đồng, đạt 128,8% so với chỉ tiêu NQ. An sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Đời sống văn hóa tinh thần, vật chất của Nhân dân ngày một nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BTV Thành ủy Phủ Lý cũng thẳng thắn chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2025.

 IMG_0002.jpg
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và trách nhiệm của BTV Thành ủy Phủ Lý trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ đại hội Đảng bộ các cấp nửa nhiệm kỳ qua. BTV Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu của Thành ủy Phủ Lý. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCH, BTV Thành ủy Phủ Lý nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà NQ đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, nhất là kiểm tra giám sát chuyên đề để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm trong cán bộ, đảng viên; làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng viên về số lượng song phải đảm bảo chất lượng; quan tâm làm tốt công tác cán bộ và có giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ… Về phát triển kinh tế - xã hội, BCH, BTV Thành ủy tiếp tục bám sát định hướng để có giải pháp chỉ đạo; khai thác thế mạnh phát triển thương mại - du lịch gắn với phát triển công nghiệp; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư; tiếp tục huy động các nguồn lực để củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Quan tâm giải quyết các đơn thư khiếu nại, đảm bảo an ninh trật tự, an ninh tôn giáo. Phát triển văn hóa gắn với phát triển đô thị, xây dựng nếp sống văn minh; làm tốt công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân…

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý Thành ủy Phủ Lý cần chủ động, linh hoạt thích nghi, ứng phó với những thay đổi, diễn biến phức tạp, khó lường trong tình hình mới, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển, phấn đấu thực hiện thắng lợi NQ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025… Đối với một số kiến nghị, đề xuất của Thành ủy Phủ lý, BTV Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo chỉ đạo các sở, ngành chức năng thực hiện tốt công tác phối hợp, kịp thời tham mưu cho tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn để Phủ Lý thực hiện tốt các chỉ tiêu, phấn đấu thực hiện thắng lợi NQ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 IMG_0025.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức trình bày báo cáo tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cho ý kiến, chủ trương về một số nội dung kinh tế - xã hội: Bổ sung kinh phí cho các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Lý để chi trả cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại tổng hợp tại phường Liêm Chính, thành  phố Phủ Lý; chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Bảo tàng tỉnh Hà Nam; công tác khen thưởng; nội dung giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023./.