Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Tin tức - Sự kiện Tin tổng hợp  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 23/3/2023, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí: Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

IMG_0052.jpg 

Các đại biểu dự hội nghị

Theo đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Ban Chấp hành, BTV thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp uỷ, tập thể đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tuân thủ theo đúng quy chế và nguyên tắc của Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện rõ vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong BTV, Ban Chấp hành phụ trách các khối chuyên ngành, nắm sát tình hình cơ sở, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển. BTV Đảng ủy Khối luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quá trình vận động và phát triển của các doanh nghiệp, nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời định hướng cho cấp uỷ cơ sở chủ động cùng với hội đồng quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp tập trung đổi mới phương pháp quản trị điều hành, khai thác những lợi thế, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế... Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

z4204643458901_d2d47a168c01.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế; tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp. Tăng cường tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên; làm tốt công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới; chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai nhiệm vụ chính trị để các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức hiệu quả nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, liên kết sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập, đóng góp nghĩa vụ với Nhà nước theo đúng quy định…

Ngay sau hội nghị, BTV Tỉnh ủy đã họp cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023 của Tỉnh ủy và cho ý kiến về báo cáo kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở./.

Thúy Anh