Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Duy Tiên

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Duy Tiên
Sáng ngày 22/8/2019, đoàn công tác của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy do bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Huyện ủy Duy Tiên.

Cùng đi với đoàn có ông Trần Quốc Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Phạm Tư Lành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Lê Văn Quyết - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Minh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; bà Hà Thị Minh Tâm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trương Quốc Huy - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Hương - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Tiếp đoàn, huyện Duy Tiên có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên; ông Nguyễn Văn Duy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Tiên; ông Phạm Hồng Thanh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên; ủy viên BTV Huyện ủy Duy Tiên…

IMG_7493.jpg

Các đại biểu tại buổi làm việc

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy Duy Tiên đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hàng năm; rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, BTV Huyện ủy. BTV, Thường trực Huyện ủy tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường bám sát cơ sở, thường xuyên làm việc với địa phương, đơn vị, dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố, kịp thời có những định hướng chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt về công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với  thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII) về sắp xếp tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đến nay huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/21 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra, trong đó có những chỉ tiêu đạt cao như: GRDP  ước năm 2019 đạt 50,8 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đại hội; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân năm 2016 - 2019 đạt hơn 260 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp dịch vụ. Năm 2017 huyện được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV và là huyện đầu tiên trong tỉnh được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.  

IMG_2910.jpg

Ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Duy Tiên trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, BTV Huyện ủy Duy Tiên đã đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tổ chức tuyển dụng công chức khối cơ quan Đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong năm 2019; sớm ban hành quy định chung về chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác do dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; quan tâm giúp đỡ huyện sớm được công nhận trở thành thị xã.

Các đại biểu trong đoàn công tác của Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Duy Tiên cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra.

IMG_7492.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả huyện Duy Tiên đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt đã có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Duy Tiên tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác của Tỉnh ủy bổ sung vào giải pháp, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tiếp tục tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương để có những định hướng phát triển rõ nét hơn. Đồng thời, xác định rõ những điểm nhấn, mang tính đột phá cho nhiệm kỳ tới; chuẩn bị các điều kiện cho một giai đoạn phát triển mới khi huyện được công nhận là thị xã, trong đó đặc biệt chú trọng việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Siết chặt hơn nữa công tác quản lý đất đai, môi trường; nâng cao dịch vụ thương mại, hướng tới sử dụng công nghệ cao, ít lao động trong sản xuất công nghiệp; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát huy nội lực của nhân dân vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đối với công tác xây dựng Đảng, Duy Tiên là huyện được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm, do vậy Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch của Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chủ động chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, nhất là thời điểm trước đại hội Đảng các cấp. Đối với những kiến nghị, đề xuất của BTV Huyện ủy Duy Tiên, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu và làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

IMG_7469.jpg

IMG_7477.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy cùng các đại biểu thăm Dự án phát triển ngành sữa bền vững tại Hà Nam của Công ty FRIESLANDCAMPINA Hà Nam tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã đi thăm Dự án phát triển ngành sữa bền vững tại Hà Nam của Công ty FRIESLANDCAMPINA Hà Nam tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên./.