Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến một số nội dung đối với dự thảo Chương trình công tác

Tin tức - Sự kiện Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến một số nội dung đối với dự thảo Chương trình công tác
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 17/11, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Chương trình công tác theo thẩm quyền. Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy…
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến một số nội dung đối với dự thảo Chương trình công tác
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với một số dự thảo Chương trình công tác, gồm: Dự thảo Chương trình công tác năm 2024 của BTV Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh; Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh  ủy, BCH Đảng bộ tỉnh năm 2024; Dự thảo Chương trình công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của BTV Tỉnh uỷ, BCH Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến một số nội dung đối với dự thảo Chương trình công tác
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất các nội dung đối với một số dự thảo Chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy; đồng thời, bổ sung, đóng góp ý kiến, điều chỉnh một số nội dung, thời gian phù hợp theo chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến một số nội dung đối với dự thảo Chương trình công tác
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận: BTV Tỉnh ủy cơ bản nhất trí đối với Chương trình công tác năm 2024 của BTV Tỉnh ủy, giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện các Chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy năm 2024 để trình, ký ban hành theo quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến một số nội dung đối với dự thảo Chương trình công tác
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

BTV Tỉnh ủy thống nhất chủ trương báo cáo BCH Đảng bộ tỉnh đối với các Dự thảo: Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát , Chương trình công tác nội chính,  cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh, giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện,chuẩn bị cho hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến một số nội dung đối với dự thảo Chương trình công tác
Đồng chí Đào Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tiếp tục Chương trình làm việc, BVT Tỉnh uỷ cho ý kiến về nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo liên quan đến sai phạm của Dự án Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh; cho ý kiến về phần mềm quản lý văn bản, Quy định của BTV Tỉnh uỷ quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng tỉnh Hà Nam; cho ý kiến đối với phần mềm quản lý số tay đảng viên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận cho ý kiến một số nội dung đối với dự thảo Chương trình công tác
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo kế hoạch chương trình công tác, chiều 17/11, BTV Tỉnh ủy tiếp tục thảo luận, cho ý kiến một số nội dung theo thẩm quyền./.

Trần Ích

https://baohanam.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-chinh-quyen/ban-thuong-vu-tinh-uy-thao-luan-cho-y-kien-mot-so-noi-dung-doi-voi-du-thao-chuong-trinh-cong-tac-107210.html​

Theo Báo Hà Nam điện tử