Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm Quí IV/2022

Tin theo lĩnh vực Tổng hợp  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm Quí IV/2022
Sáng ngày 29/9, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức thảo luận về kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2022 của Tỉnh ủy, cho ý kiến về dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII), Nghị quyết của Bộ Chính trị và cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung về KT-XH.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

v1.jpg 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII) gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới". Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

v2.jpg 

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ-TW, Nghị quyết 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII)

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Chương trình hành động, các đại biểu cho rằng thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị sẽ nhanh chóng đưa tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Hồng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Do vậy, các chương trình hành động của Tỉnh ủy ban hành phải bám sát với nội dung các Nghị quyết, nhất là về mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể. Các chỉ tiêu, nhóm giải pháp phải sát với tình hình thực tiễn của tỉnh, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị; huy động sức mạnh, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân. Các đại biểu đề nghị bổ sung thêm một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các Nghị quyết về lĩnh vực phát triển công nghiệp công nghệ cao, quản lý đất đai, quản lý đầu tư trong phát triển nông nghiệp, công tác kết nạp đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng…

 v3.jpg
Đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII)

Dự thảo báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV, năm 2022 của Tỉnh ủy trình tại hội nghị nêu rõ: 9 tháng đầu năm 2022, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện hiệu quả, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các NQ, chỉ thị, kết luận của TW, của tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên, dân chủ được mở rộng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Về KT-XH của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 9%. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, du lịch, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định. Tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch, vui chơi giải trí đã hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới; văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Quốc phòng được củng cố vững chắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

 v4.jpg
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cho ý kiến kết luận nội dung này, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV, năm 2022 của Tỉnh ủy. Đề nghị cơ quan tham mưu chỉnh sửa một số chi tiết để hoàn thiện dự thảo báo cáo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành vào các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của TW Đảng, Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết này tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy đảm bảo bám sát các Nghị quyết của Trung ương, cụ thể hóa vào các vấn đề, nhiệm vụ cụ thể của tỉnh để khi triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 v5.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, BTV đã thảo luận và thống nhất thông qua đối với việc cho ý kiến, cho chủ trương các nội dung KT-XH theo thẩm quyền: Việc triển khai các thủ tục khai thác, thu hồi khoáng sản ở khu vực thi công Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường nối từ chùa Ba Sao đến chùa Bái Đính trên địa bàn tỉnh; Việc triển khai thủ tục khai thác thu hồi khối lượng khoáng sản tại 02 mỏm núi thấp ở khu vực thi công Dự án sân golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng; Cho ý kiến về việc đề nghị xét, truy tặng danh hiệcu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật mở rộng Cụm công nghiệp Trung Lương; Chủ trương gia hạn Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức DID/Canada để tiếp tục triển khai dự án đẩy mạnh hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025.

Hoa Hiên

https://hanamtv.vn/ban-thuong-vu-tinh-uy-thao-luan-ket-qua-cong-tac-9-thang-nhiem-vu-trong-tam-qui-iv-2022-28460.html


Theo hanamtv.vn